Text

Se vår digitala utställning om framtidens energi

I bibliotekets digitala utställning "Med solsken i blick" lär du dig mer om vår forskning inom framtidens energi. Här får du möta våra framstående forskare inom området - Bengt Stridh och Jinuye Yan - och fördjupa dig inom solceller och hur man förändrar världen och skapar ett mer hållbart energisystem.

Strand

Om utställningen och ForskarFönster

Universitetsbibliotekets utställningar inom ramen för ForskarFönster syftar till att göra forskning och material kopplat till forskning tillgänglig för studenter och allmänhet. ForskarFönster kommer presentera olika delar av MDU:s forskning tillsammans med det material som biblioteket har inom området.

Första tillfället är digitalt på grund av de restriktioner som finns till följd av pandemin. Övriga utställningar hoppas biblioteket kunna anordna i bibliotekets lokaler på campus.

chat loading...