Text

Beställningsformulär böcker

Har du kontrollerat om boken finns på MDU? * (obligatorisk)
Har du kontrollerat om boken finns på MDU?Ange så fullständig information som möjligt. Beställ gärna flera böcker i samma formulär.
Du är * (obligatorisk)
Du är


Datum när beställningen inte längre är aktuell
Datum när beställningen inte längre är aktuell
Var vill du hämta materialet * (obligatorisk)
Var vill du hämta materialet


Ibland finns boken tillgänglig både som e-bok och tryckt bok. Om beställningen blir ett inköp istället för ett fjärrlån är det universitetsbiblioteket som bedömer i vilken form boken köps in, tryckt eller som e-bok. * (obligatorisk)
Ibland finns boken tillgänglig både som e-bok och tryckt bok. Om beställningen blir ett inköp istället för ett fjärrlån är det universitetsbiblioteket som bedömer i vilken form boken köps in, tryckt eller som e-bok.