Text

2024-06-26

Björn Fagerström affilieras som professor i produktutveckling

Björn Fagerström har tidigare haft uppdrag som adjungerad professor och ordinarie professor vid MDU. Han har nu blivit affilierad professor i produktutveckling för en period på tre år.

Denna affiliering är kopplad till MDU:s forskningssamverkan med HARTING AB, där parterna samverkar för att utveckla innovationer som stödjer övergången från fossila bränslen till elektrifiering.

Parterna samverkar genom forskning som bedrivs inom MDU och HARTINGs innovationshub Länk till annan webbplats.. Innovationshubben vid MDU blev den tionde i ordningen för HARTING och MDU delar stolt den positionen tillsammans med lärosäten som Berkeley och MIT.