Text

2024-05-14

Professor Katie Erikssons Minnespris till MDU-forskare

MDU:s professor i vårdvetenskap, Lena Wiklund Gustin, har tilldelats Professor Katie Erikssons Minnespris 2024 för sitt bidrag till vårdvetenskaplig forskning och kunskapsutveckling.

Grattis Lena, hur känns det att vinna Professor Katie Erikssons Minnespris 2024?

”Det känns både hedersamt och överväldigande. Katie Eriksson var ju en pionjär och förgrundsgestalt i utvecklingen av vårdvetenskap i de nordiska länderna. Det var genom henne som jag, efter en hel del intellektuellt brottande med filosofi och abstrakta begrepp, började förstå värdet av en egen, autonom vetenskap som grund för den patientnära vården.”

Vad kan du berätta om priset och varför du vann det?

”Priset har instiftats av NCCS (Nordic College of Caring Science) Länk till annan webbplats. och NCCS:s forskningsfond till minne av Katie Eriksson, och delas ut för forskningsprojekt inom vårdvetenskap. "Projekt" ska här förstås i vid betydelse, då det inte behöver betyda enskilda projekt utan även det övergripande projektet att utveckla och sprida vårdvetenskaplig kunskap. Det är också utifrån den senare betydelsen av projekt som jag fått priset.”

”I korthet handlar det såväl om att jag forskat inom viktiga områden som berör lidande och hur det kan lindrats (framför allt i samband med psykisk ohälsa) och även bidragit till metodutveckling för att kunna studera detta (narrativ hermeneutik). Inte minst viktigt är nog att jag också, utöver de vetenskapliga publikationerna, förmedlat kunskapen till studenter och vårdare genom ett antal läroböcker och bokkapitel”, säger Lena Wiklund Gustin.

Om priset

Professor Katie Erikssons Minnespris delas ut av Nordic College of Caring Science Forskningsfond i samarbete med Nordic College of Caring Science. Priset delas ut till nordiska forskningsprojekt som bidrar till kunskap om respektfullt och värdigt vårdande av människan i olika livssituationer, kontexter och i olika kulturer, speciellt med avseende på hälsa, lidande, livslånga handikapp och förestående död. Katie Eriksson var den första att få en docentur i vårdvetenskap i Norden och beskrivs som en av pionjärerna i vårdvetenskap i de nordiska länderna. Hennes arbete har betytt mycket för utvecklingen av en respektfull och värdig vård. Katie Eriksson avled 2019.

Kontaktinformation