Text

2024-04-29

Forskarutbyte gör att samarbete tar fart i Brasilien

Forskarna Susanna Toivanen, Tanya Jukkala och Aziz Mensah är precis hemkomna från att ha spenderat de senaste veckorna vid Universidade de Sao Paulo (USP) och forskningsinstitutet Fiocruz i Rio de Janeiro. USP är Brasiliens största universitet med nästan 100 000 studenter. Målet med besöket var att utveckla samarbetet med USP och Fiocruz inom hälso- och välfärdsområdet.

”Vi har gjort flera saker och träffat många personer. Vi har bland annat berättat om den hälso- och arbetslivsforskning vi bedriver, tagit del av forskning som våra samarbetspartners bedriver, knutit nya kontakter med forskare och lärare vid USP och Fiocruz. Inte minst har vi tittat på samarbetsmöjligheterna för forskning och undervisning samt utbyte för studenter, lärare och forskare”, säger Tanya Jukkala, lektor i sociologi.

”Vi blev förvånade över att de var så pass intresserade av vår forskning och kunde se kopplingar till deras egen forskning. Detta trots att det finns stora olikheter mellan våra samhällen. Vi blev också positivt överraskade av att de ville göra jämförande studier mellan Sverige och Brasilien och såg värdet i det. Exempelvis om psykisk ohälsa bland barn och unga”.

Nästa steg blir att ta fram en plan för samarbetet och gå från ord till handling.

”Ett första steg blir en virtuell konferens där fler forskare från MDU och samarbetsparterna i Brasilien har möjlighet att ta del av varandras forskning”, säger Susanna Toivanen, professor i sociologi.

I maj kommer Akademin för hälsa, vård och välfärd utlysa nya bidrag för utlandsvistelser för doktorander och forskare. Utlysningen är del av akademins satsning på ökad internationalisering av forskning. Men redan till hösten åker några av akademins doktorander till Kanada och USA för nya forskarutbyten.

Kontaktinformation