Text

2023-04-27

3,5 miljoner till forskningsprojekt om suicidalt beteende

Susanna Toivanen, professor i sociologi, tilldelas 3 580 000 kronor för sitt forskningsprojekt om suicidalt beteende i den arbetande befolkningen – risk- och skyddsfaktorer utifrån ett genusperspektiv.

Drygt 1200 personer tog sitt liv i Sverige under 2021. Fem gånger så många vårdas på sjukhus under ett år för självmordsförsök. Män tar oftare livet av sig och kvinnor vårdas oftare för självmordsförsök. Frågan är vilken roll yrken, branscher och arbetsmiljön spelar. Projektet undersöker hur vanligt det är med självmord och självmordsbeteende i olika branscher utifrån ett genusperspektiv. Dessutom undersöker forskargruppen vilka faktorer i arbetsmiljön som skyddar respektive innebär risker.

Susanna Toivanen, professor i sociologi på MDU, tilldelas 3 580 000 kronor för att utifrån ett genusperspektiv ta fram kunskap om självmordsbeteende bland kvinnor respektive män i olika branscher. Forskargruppen ska också undersöka vad i arbetsmiljön som minskar respektive ökar risken för sådant beteende. Forskarna hämtar in data från register och intervjuar företrädare för branscher med liten respektive hög förekomst av självmordsbeteende.

Projektet finansieras av AFA Försäkring och pågår till maj 2026. Det väntas ge kunskap om hur risken för självmordsbeteende ser ut för män och kvinnor i olika yrken och branscher. Projektet ger också kunskap om vilken roll arbetsmiljön spelar för självmord och självmordsförsök. Kunskaperna kan bidra till att man lättare kan identifiera riskgrupper och arbeta förebyggande mot självmordsbeteende.

Läs mer på AFA Försäkrings webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontaktinformation