Text

2023-04-06

Rapport hjälper beslutsfattare med frågor om hälso- och välfärdsteknik

Nu presenteras en rapport som ska hjälpa beslutsfattare med frågor gällande implementering och kunskapsbehov av hälso- och välfärdsteknik.

Det nordiska projektet PROTECT – Proactive health and welfare technology for Nordic users and societies, bestående av medlemmar från Nordic Health and Welfare technology research Network, går mot ett avslut. En leverans som nu presenteras från projektet är en rapport i form av en policyöversikt.

Rapporten är kort och koncis, och syftar till att presentera och förklara den specifika policyfrågan om kunskapsbehov och implementering av hälso- och välfärdsteknik för beslutsfattare och andra intressenter. Policyöversikten tar upp frågor som samarbete, samförstånd och mångfald och ger läsaren en översikt över problemet/området samt föreslår en eller flera policyrekommendationer för att lösa det.

Här kan du ladda ner rapporten som PDF. Pdf, 1.3 MB.

Projektgruppen består bland annat av Rose-Marie Johansson Pajala, Viktoria Zander, Annelie Gusdal och Christine Gustafsson, samtliga med koppling till akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) på MDU.

Läs mer om Nordic Health and Welfare technology research Network här. Länk till annan webbplats.

Kontaktinformation