Text

2023-02-17

Vår forskning används i undervisning om samverkan

Vår forskare Marie Mörndals avhandling ligger till grund för en bok om samverkan i organisationer som nu ges ut av Studentlitteratur.

Samverkan är ett honnörsord inom offentlig sektor och används ofta som en självklar lösning på utmaningar och problem. Men vad innebär egentligen samverkan?

Den här boken handlar om samverkan mellan organisationer. Den empiriska delen är hämtad från en studie från Samhällskontraktet, som är en etablerad samverkan mellan två kommuner och MDU.

I boken konstateras att samverkan är en positiv företeelse, men att det finns problem och fallgropar i ett samverkansarbete. Detta beskrivs och diskuteras med hjälp av konceptet takta – ett verktyg som introduceras i boken som ett stöd för organisering av samverkan.

Kontaktinformation