Text

2023-02-16

Christian Kullberg ny ledamot i Vetenskapsrådets beredningsgrupp HS-C

Christian Kullberg, professor i socialt arbete, har erbjudits och tackat ja till att ingå som ledamot i Vetenskapsrådets beredningsgrupp HS-C inom Humaniora och samhällsvetenskap under 2023.

Vetenskapsrådets beredningsgrupper bedömer omkring 6000 ansökningar varje år baserat på vetenskaplig kvalitet och de sökandes kompetens. Beredskapsgrupperna består av forskare med hög sakkunskap inom relevant forskningsfält.

Läs mer om Vetenskapsrådet: https://www.vr.se/ Länk till annan webbplats.

Kontaktinformation