Text

Nominera till pedagogiskt pris 2023/24

I vinter utses mottagare av pedagogiskt pris vid MDU. Från och med i dag och fram till den 31 december 2023 finns det möjlighet för dig som studerar eller arbetar vid MDU att föreslå vem eller vilka du tycker bör få priset.

Priset ska uppmärksamma MDU:s lärare som engagerar sina studenter. Det kan ske genom undervisning på ett innovativt och kreativt sätt, eller genom att låta studenterna tidigt under utbildningen få kontakt med sina framtida arbetsgivare. Priset kan också gå till någon som sätter sina studenter i centrum, och uppmuntrar dem att vara nyfikna, kreativa och att tänka kritiskt. Passa på att nominera den eller dem som du tycker är ett föredöme.

Priset består av en summa på 50 000 kronor och delas ut i samband med Akademisk högtid, som äger rum nästa gång den 5 april 2024. Prissumman fördelas mellan mottagarna om flera utses till pristagare och ska användas för att bidra till pristagarens/pristagarnas pedagogiska utveckling.

Det är rektor som fattar beslut om vem eller vilka av de nominerade som ska få priset. Inför beslutet har en nomineringskommitté med både lärare och studenter gjort ett urval bland de nominerade.

Pedagogiskt pris inrättades för att lyfta att lärosätet värderar pedagogisk skicklighet och pedagogisk utveckling. För MDU är det viktigt att säkerställa god kvalitet i utbildningen och då är lärarnas insatser helt avgörande. Nu finns möjlighet att uppmärksamma goda pedagoger som genom nytänkande eller särskilda insatser bidrar till en god lärmiljö på MDU.

 

Fyra kategorier för nominering

Kriterierna för det ärofyllda pedagogiska priset tar upp nedanstående kategorier:

Undervisningsinsatser

Den/de nominerade har visat undervisningsskicklighet genom att möjliggöra och utveckla lärande för alla studenter. Skickligheten kan handla om hur undervisningen utformas, i hur studenter med olika behov undervisas eller i hur studenter stimuleras till nyfikenhet, kreativitet och kritiskt tänkande.

Samverkan med kollegor eller studenternas framtida arbetsgivare

Den/de nominerade har visat engagemang och förmåga i att samverka med kollegor på lärosätet eller representanter för det omgivande samhället. Detta kan till exempel vara genom att arbeta aktivt för att inslag av samverkan och/ eller samproduktion i utbildningen genom ett kollektivt ansvarstagande för utbildning med studenterna i centrum.

Pedagogisk ledning

Den/de nominerade har verkat för utveckling av utbildning och undervisning genom strategier, projekt, förverkligande av idéer eller genom skapande av möten mellan lärosätets personal och studenter med detta syfte.

Spridning av pedagogiska modeller och resultat

Den/de nominerade har arbetet systematiskt för att sprida goda modeller och resultat för undervisning regionalt, nationellt eller internationellt.

 

Varför ett pedagogiskt pris?

MDU vill gynna pedagogisk utveckling. Genom att lyfta fram skickliga lärare och andra medarbetare vid lärosätet sätter MDU inte bara pedagogisk skicklighet i centrum, utan stimulerar även pedagogiska utveckling och vidareutbildning. Priset går till framstående insatser inom utbildningen på grundnivå och avancerad nivå. MDU har delat ut ett gemensamt pedagogiskt pris sedan 2013.

Vem kan bli nominerad?

Både enskilda medarbetare, lärarlag, en avdelning eller en sektion kan bli nominerade till priset. När det gäller en enskild medarbetare ska den vara tillsvidareanställd på MDU och ha minst 50 procent av en heltidstjänst.

Vem kan nominera?

Både studenter och medarbetare vid MDU kan nominera en eller flera kandidater till det pedagogiska priset. Nomineringar kan göras av såväl enskilda som grupper, en kontaktperson behöver anges.

 

Hur kan vi nominera?

Nominering sker via nomineringsformuläret:

Nominera er kandidat eller kandidater här

Välkommen med din/er nominering senast den 31 december 2023!

Kontaktinformation