Text

Nu kan studenter använda Mentimeter

Nu kan du som student använda presentations- och frågeverktyget Mentimeter med full funktionalitet.

Mentimeter är ett webbaserat presentationsverktyg och digitalt system för interaktiva undersökningar i realtid. Deltagarna kan rösta på olika alternativ eller skriva in sina egna svar. Som student på MDU kan du exempelvis använda Mentimeter när du gör undersökningar eller när du presenterar.

Du loggar in på Mentimeter med ditt MDU-konto och lösenord.

Att tänka på vid användning

Mentimeter kan spåra ett svar till en respondent. Ur ett GDPR-perspektiv är det därför viktigt att du undviker känsliga personuppgifter i dina frågor, . Du bör även undvika frågor som uppmuntrar till att svara med känsliga personuppgifter.