Text

MDU blir Europauniversitet

Nu står det klart: MDU blir Europauniversitet.

Nu står det klart: MDU blir Europauniversitet. Efter en lång ansökningsprocess kom beskedet att vi nu ingår i det europeiska universitetsinitiativet (EUI), ett program från Europeiska kommissionen med syfte att underlätta för studenter att läsa sina utbildningar utomlands, främja samarbeten och öka mobiliteten.

Genom att bilda allianser över landsgränserna syftar EUI till att förbättra kvaliteten inom europeisk högre utbildning, möjliggöra fri rörlighet för studenter, personal och forskare, och att främja gemensamma program och projekt. Initiativet strävar också efter att utrusta studenter med viktiga färdigheter och möta samhällsutmaningar med tvärvetenskapliga och internationella lösningar.

”Ett oerhört glädjande besked”, säger Martin Hellström, rektor vid MDU.

Att hitta former för internationella samarbeten är en viktig fråga för honom.

”Vi står inför stora utmaningar som vi bara kan hantera på en global nivå. Därför är det viktigt att vi tillsammans öppnar upp för internationella möten mellan studenter och lärare. Min vision är att vi kan inspirera studenter till att bli globala medborgare, som tillsammans – över landsgränserna – jobbar för en mer hållbar framtid”, säger han.

 

Nätverk med gemensamma mål

och utmaningar

MDU lämnade i början av februari in en ansökan om att bli Europauniversitet, tillsammans med nio europeiska universitet och 47 associerade partners från akademin, offentliga myndigheter, företag och samhället. Över 30 personer från MDU har deltagit i arbetet med ansökan, under ledning av akademichef Damir Isovic (IDT), avdelningschef Radu Dobrin och forskningsrådgivare Peter Rohlin.

Alliansen av de nio universiteten kallas SUNRISE (Smaller Universities Network for Regional Innovation and Sustainable Evolution). Dessa universitet delar gemensamma mål och utmaningar, och strävar efter att stärka sin roll i regional utveckling och välstånd. Genom att fokusera på utbildning, forskning, innovation och samhällstjänst bidrar nätverket till att:

 • aktivt forma EU:s övergång mot digitala, gröna och samhälleliga lösningar.
 • bidra till stark regional utveckling och tillväxt genom att utbilda akademiker som är rustade för att möta samhällsutmaningar, både lokalt och globalt
 • koppla samman decentraliserade regioner med storstadsområden, och fungera som en bro för industriell och urban omställning.

”Genom att ingå i ett Europauniversitet kommer vi avsevärt stärka vår internationella konkurrenskraft, vilket är avgörande i dagens globaliserade värld. Ökad mobilitet och gemensam utveckling med europeiska partners främjar interkulturell förståelse och kompetensutveckling för både studenter och personal, vilket i sin tur leder till högre kvalitet inom utbildning och forskning. Dessutom öppnar alliansen upp för mycket bättre tillgång till finansiering från EU, vilket är avgörande för utveckling av vår forskning och samverkan på global nivå, säger Damir Isovic, akademichef vid MDU.”

 

Universitet som ingår i nätverket

 • Mälardalens universitet (MDU), SE
 • Technische Universität Ilmenau (TUIL), DE [Coordinator]
 • Free University of Bozen-Bolzano (unibz), IT
 • University of Information Technology and Management Rzeszòw (UITM), PL
 • Université de Technologie de Compiégne (UTC), FR
 • European University Cyprus, Nikosia (EUC), CY
 • Università Politecnica delle Marche (UNIVPM), (IT)
 • "Džemal Bijedić" University of Mostar (UNMO), BIH
 • Polytechnic University of Viana do Castelo (PUVC), PT

Kontaktinformation