Text

MDU och Westermo bidrar till en hållbar framtid

Jenny Sjödahl, vd på Westermo och Martin Hellström rektor vid Mälardalens universitet.

MDU och Westermo samverkar sedan många år tillbaka i flera forskningsprojekt och olika initiativ såsom examensarbeten och studiebesök. Nu ingår parterna ett samverkansavtal i syfte att stärka samarbetet ytterligare kring forskning och utbildning som bidrar till en hållbar region.

För att bidra till en hållbar region växlar Westermo och MDU upp samarbetet genom ett samverkansavtal. Avtalet innebär en tydlig struktur och utveckling av samarbetet, för att säkerställa långsiktighet inom de utvalda områdena forskning, utbildning och livslångt lärande. Målet med samverkansavtalet är att tillsammans stärka forskning och utbildning som bidrar till en hållbar region.

Själva samverkansavtalet är ett viktigt verktyg för att hitta gemensamma intresseområden, prioritera aktiviteter och följa upp arbetet. Vi vill att avtalet ska bidra till att etablera fler kontaktytor och främja fler effektiva kontaktvägar oss emellan, säger Erika Olsson, samverkanskoordinator på MDU. Tillsammans bidrar vi till större samhällsnytta och att vi stöttar varandra i strategiskt viktiga utvecklingsfrågor, som genererar nytta och värde för regionen, fortsätter Erika.

Tillsammans vill Westermo och MDU stärka forskning och främja innovation i de gemensamma projekten. Genom att förena resurser och expertis i projekt inom samverkansavtalet, hoppas parterna hitta vägar framåt som gynnar båda och samhället i stort.

Inom området för utbildning ska MDU och Westermo tillsammans bidra till omställningen i MDU:s utbildningsutbud, för att säkerställa att utbudet är relevant idag och i framtiden.

Genom att stötta utvalda utbildningsprogram kan vi ge MDU:s studenter bättre förutsättningar att bidra till den omställning samhället står inför, säger Mikaela Näslund, VP Research & Development på Westermo och fortsätter, vi kommer bland annat erbjuda examensarbeten till studenterna, men också bidra med expertis och kunskap i form av projektkurser, gästföreläsningar och studiebesök. När vi kombinerar teori med praktik kan vi tillsammans stärka både studenternas förmåga och relevansen i utbildningserbjudandet.

Ett livslångt lärande är avgörande för att på sikt lyckas skapa och bibehålla en hållbar region. Som en del i samverkansavtalet ska Westermos medarbetare därför kunna fylla på med ny kunskap inom relevanta områden, och MDU:s medarbetare ska få möjlighet att ta del av ny branschkunskap.

Ett livslångt lärande handlar om att medarbetare kan hålla sig ajour inom områden som teknikutveckling, digitalisering och ledarskap. Vi ser fram emot att få ta del av MDU:s utbildningsutbud, men också löpande uppdatering från den senaste forskningen inom flera områden, säger Elin Sandell, HR-specialist och rekryterare hos Westermo.

Om Westermo

Westermo är ett världsledande företag inom utveckling av tjänstekritiska datakommunikationslösningar. Sedan starten i Stora Sundby 1975 har utvecklingen ständigt drivit framåt. Huvudkontoret och det svenska säljkontor ligger i Kopparlunden i Västerås. Majoriteten av all tillverkning sker i företagets fabrik belägen i samhället Västermo utanför Eskilstuna. Idag säkerställer den robusta och säkra nätverksteknologin en enkel och säker vardag för människor världen över. Westermo har idag mer än 480 anställda och en omsättning på över 1 miljard kronor.

Relaterat innehåll

”Studenterna hjälper oss att ta första steget”

Allt fler företag, kommuner, regioner och organisationer inser fördelarna med att involvera studenter i sin verksamhet. Westermo är ett av de företag som har goda erfarenheter av att låta MDU studenter göra sina examensarbeten hos dem.

Läs mer

Kontaktinformation