Text

International Week 2024

Fotograf: Jonas Bilberg.

Under International Week samlades ledare från den akademiska världen, politiken, näringslivet och det civila samhället, för dialog kring hur vi samarbetar internationellt för en hållbar framtid, och vilken roll den akademiska världen och forskningen spelar i detta uppdrag.

International Week 2024 anordnades med anledning av en splittrad värld och 30-årsminnet av folkmordet i Rwanda 1994. Den senaste tidens utveckling i olika delar av världen visar brist på utveckling, som med människan i centrum bidrar till instabilitet, konflikter och demokratisk tillbakagång.

Konferensen byggde på MDU:s samarbetsinriktade och progressiva strategi med inspiration från en lång tradition av partnerskap mellan universitet i Rwanda, Sverige och över hela världen. Det undersöktes hur forskning, innovation och teknik kan bidra med lösningar för en hållbar framtid.

Temat för konferensen var:

  • akademins ansvar i en orolig värld
  • teknikens påverkan på samhället med extra fokus på AI
  • hur vi maximerar forskningens inverkan.

Detta är en glimt från några av de intervjuer vi har gjort.

Kontaktinformation