Text

Hennes forskning vänder upp och ner på synen på arbete

- Deltagarna i mina studier lyfter bland annat att de mår bättre, får bättre återhämtning, kan fokusera lättare, upplever bättre kommunikation och sociala relationer. Sammantaget är allt detta positivt. Men de lyfter också fram känslor av skuld och illegitimt, att det inte känns som att de jobbar ”på riktigt” när de jobbar utomhus, säger Charlotte Peterson Troije. Foto: Jonas Bilberg

Varför jobbar vi inte mer utomhus? Fördelarna med att flytta ut kontorsarbetet utomhus är många; särskilt de som är kopplade till hälsa, välbefinnande, lärande och kreativitet. Trots detta förblir de flesta som jobbar på kontor stillasittande inomhus framför skärm. Detta vill Charlotte Peterson Troije ändra på.

Den 17 maj disputerar hon med sin avhandling Turning Work Inside Out. Exploring Outdoor Office Work – den första avhandlingen någonsin om utekontor och kontorsarbete utomhus.

Berätta mer om din avhandling

"Jag tittar närmare på möjligheterna för människor att på ett naturligt sätt få in utomhusmiljön i vardagslivet genom att ta med sig kontorsarbetet utomhus. Genom olika forskningsprojekt har jag på olika sätt undersökt hur det går att skapa möjligheter för kontorsarbete utomhus. Bland annat har jag tittat på detta i det interaktiva forskningsprojektet 'StickUt Malmö', det danska projektet 'Pop Out!' och genom en intervjustudie inom ramen för projektet 'Koncept för framtidens hållbara kontor' (SOFCO)."

Vilka erfarenheter upplever människor som flyttar ut kontorsarbetet?

"Deltagarna i mina studier lyfter bland annat att de mår bättre, får bättre återhämtning, kan fokusera lättare, upplever bättre kommunikation och sociala relationer. Sammantaget är allt detta positivt. Men de lyfter också fram känslor av skuld och illegitimitet, att det inte känns som att de jobbar ”på riktigt” när de jobbar utomhus", säger Charlotte Peterson Troije och fortsätter:

"Här spelar det ju stor roll vilka förutsättningar som finns i både den fysiska miljön och i organisationskulturen. Särskilt viktigt när det kommer till organisationskultur, är chefernas och ledningens attityder till outdoor office work (OOW), men även attityder till självbestämmande och förtroende för medarbetarna i allmänhet."

”The Lotus of Outdoor Office Work”

Charlotte Troije Pettersson har även utvecklat en modell som visualiserar de upplevda fördelarna och utmaningarna med Outdoor Office Work; ”The Lotus of Outdoor Office Work”.

Modellen speglar det som utmanar och tänjer på gränserna med kontorsarbete utomhus. Å ena sidan främjar det hälsa, välbefinnande och återhämtning, å andra sidan utmanar det normen kring kontorsarbete, det som är givet.

Den visar även det som människor som regelbundet kontorsarbetar utomhus lyfter fram som positivt; kontakt med naturen, att de upplever förbättrade relationer, högre grad av välbefinnande och hälsa, men även förbättrad prestation i arbetet och större grad av frihet.

Vad är det som gör att kontorsarbete utomhus fungerar?

"Det finns en del centrala aspekter i den fysiska miljön som är relevanta för att man ska uppleva att det går att kontorsarbeta utomhus. Det ska exempelvis vara enkelt, kännas säkert och upplevas som bekvämt (som att det exempelvis finns skydd för väder och vind). Utmaningarna ligger främst i digitalt beroende och att det inte anses vara legitimt eller godkänt enligt etablerade normer eller regler att kontorsarbeta utomhus", säger Charlotte Petersson Troije.

Vänder upp och ned på idéer om arbete

Sammanfattningsvis menar Charlotte Petersson Troije att Outdoor Office Work är ett relevant och hållbart sätt för att förbättra arbetslivet. Konceptet adresserar den stress och ohälsa som många människor upplever i dagens arbetsliv. Däremot finns det utmaningar, som exempelvis behov av utomhusmiljöer som stödjer detta arbetssätt och organisationskulturer som värderar tillit, förtroende och självledarskap.

"Den största utmaningen ligger i samhällets normer kring att ”riktigt” jobb utförs framför en skärm, vilket i sin tur förstärker tron på att kontorsarbete är oförenligt med fysisk aktivitet. Här vänder verkligen Outdoor Office Work upp och ned på idéer om vad arbete egentligen är och avslöjar därmed också att endast vissa aktiviteter traditionellt erkänns som ”arbete”, avslutar hon.

Modell i form av en lotusblomma som visualiserar de upplevda fördelarna och utmaningarna med Outdoor Office Work; ”The Lotus of Outdoor Office Work”.

Charlotte Peterson Troije har även utvecklat en modell som visualiserar de upplevda fördelarna och utmaningarna med Outdoor Office Work; ”The Lotus of Outdoor Office Work”.

Kontaktinformation