Text

Ökad hälsa med utomhusarbete trendar internationellt

Man som sitter utomhus i skogen med en läsplatta och jobbar. Illustrerar hur kontorsarbete utomhus kan se ut.

Kontorsarbete utomhus för ökad hälsa är en av de fem trender som är under utveckling, både här i Sverige och internationellt. Här har MDU stark forskning på området. Foto: Getty Images

Bygg- och fastighetssektorn behöver minska sitt miljöavtryck och EU:s direktiv om hållbarhetsrapportering hjälper till att skynda på utvecklingen i positiv riktning. Det finns även internationella trender som bidrar och kontorsarbete utomhus för ökad hälsa är en av dessa trender. Här har MDU stark forskning.

De flesta människor upplever att naturen och utevistelser påverkar positivt såväl fysiskt som mentalt. Det tar såväl forskare som arkitekter och fastighetsägare alltmer fasta på. Att vara utomhus och låta naturen bli en naturlig del av våra arbetsliv där inomhus och utomhus möts skapar nämligen bättre förutsättningar för stresshantering och mental återhämtning i dagens arbetsliv.

Växer både nationellt och internationellt

Fler och fler upptäcker även fördelarna med att faktiskt arbeta utomhus delar av arbetsdagen och kunskapen om fördelarna blir allt större. I såväl Sverige som internationellt utvecklas olika typer av arbetsplatser i stadsmiljö, både i befintliga grönområden och genom att fastighetsägare planerar och utformar miljöer som underlättar kontorsarbete utomhus.

Många hälsofördelar - och utmaningar

Carina Söderlund, doktor i innovation och design, forskar på fördelarna med utomhuskontor i projektet SOFCO (Koncept för framtidens hållbara kontor). Projektets senaste studie indikerar att även betongområden med gröna inslag kan fungera som utekontor. Även om hälsofördelarna är många med att jobba utomhus finns det fortfarande utmaningar, menar Carina Söderlund:

”För att vi människor ska trivas med att utföra delar av vårt arbete under bar himmel, måste en rad praktiska förutsättningar lösas som exempelvis tillgång till el, värme, skydd mot solblänk, väder och vind. Utöver det kommer vårt mänskliga behov av att känna oss trygga i den miljö vi arbetar i, att kunna ha överblick från den plats vi arbetar från och att den är enkel att nå.”


Samverkan krävs för att lyckas

Kontorsarbete utomhus för ökad hälsa är ett område som är under utveckling. För att lyckas hela vägen menar Carina Söderlund också att utvecklingen måste ske tvärfunktionellt och tillsammans med de som ska utföra det faktiska arbetet i utomhusmiljön. Inom SOFCO-projektet pågår exempelvis forskningsstudier tillsammans med intressenter från näringslivet.

”Det gör att vi kan ta fram en systematisk och genomtänkt utveckling av kontorsarbete utomhus som svarar på olika behov, roller och arbetsuppgifter,” avslutar Carina Söderlund.

 

Här är alla de 5 internationella trenderna i bygg- och fastighetssektorn:

  1. Urban utveckling med ett mänskligare perspektiv
  2. Ökad hälsa med utomhusarbete
  3. Big data för rätt beslut
  4. Byggnader som stöd för mänsklig aktivitet
  5. Grön omställning för cyklisk hållbarhet


Fem internationella trender

Carina Söderlund gästade som expert och berättade om miljöer för utekontor hos Drees & Sommer Sweden´s Trendspaning för 2024

Ja, jag vill veta mer om de fem internationella trenderna!

Kontorsarbete utomhus

Läs mer om vad kontorsarbete utomhus är och hur det funkar

Ja, jag är nyfiken på hur kontorsarbete utomhus fungerar

Forskningsprojektet SOFCO

MDU bedriver forskning om koncept för framtidens hållbara kontor.

Ja, jag är nyfiken på forskningen!

Kontaktinformation