Text

UKÄ har granskat MDU:s system för att utveckla utbildningar

Studenter som pluggar

MDU har nu fått beslut från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) om vårt system för att utveckla utbildningen. Granskningen visar att MDU är godkända på helheten med förbehåll.

MDU har nu fått beslut från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) om vårt system för att utveckla utbildningen. Granskningen visar att vi är godkända i fem av sex granskningsområden vilket ger det samlade betyget "godkänt med förbehåll". Det utvecklingsområde som identifierats kommer att hanteras i samband med en omorganisation av MDU.

MDU är sedan tidigare lärosätesgranskning godkänd på tre av de sex bedömningsområdena: Förutsättningar, Utformning, genomförandet och resultat och Arbetsliv och samverkan​​​​​​​. En uppföljande granskning har nu genomförts inom områdena: Styrning och organisation, Student- och doktorandperspektiv och Jämställdhet

UKÄ ger godkänt på helheten med ett förbehåll inom området styrning och organisation. Det innebär att det inte kommer att göras någon ytterligare granskning inom ramen för denna process. Bedömargruppen sammanfattar det som att vi är på god väg mot väl utvecklade strukturer, rutiner och processer för att säkerställa hög kvalitet i utbildningen, men att det kvarstår ett utvecklingsarbete. Det gäller framför allt ansvarsfördelningen mellan universitetsledning, fakultetsnämnden och akademiledningarna.

Det fortsatta utvecklingsarbete som krävs kommer att hanteras i samband med en omorganisation av MDU.

"MDU erbjuder idag forskning och utbildning med hög kvalitet. Jag är nöjd med att även universitetets rutiner och system för att utveckla och säkerställa hög kvalitet i samtliga utbildningarna har utvecklats betydligt och erhållit ett positivt omdöme i UKÄ:s granskning. Samtidigt får vi komma ihåg att det är först nu effekterna av alla systemförändringar MDU har gjort kan skönjas och tyvärr inte kunde beaktas i UKÄ:s granskning. Det förklarar varför vi inom ett av alla utvecklingsområden har utvecklingspotential och på totalen fått betyget godkänt med förbehåll", säger rektor Martin Hellström

Med anledning av att MDU blivit universitet fortsätter nu ett utvecklingsarbete.

"Vi kommer att fortsätta att växa in i vår universitetskostym och startar upp en omfattande omorganisation den 21 mars 2024. Den kallar vi "En orange omställning". Det tar några år att utveckla en högskola till ett universitet", tillägger han.

Kontaktinformation