Text

Bristyrket där du gör skillnad varje dag

På MDU kan du som är sjuksköterska specialisera dig till bland annat intensivvårdssjuksköterska.

Svensk hälso- och sjukvård behöver fler specialiserade sjuksköterskor. För dig som vill specialisera dig och utvecklas i din roll har Boris Boytchev, anestesisjuksköterska, ett tydligt medskick: ”Kör! Arbetet som specialistsjuksköterska innebär att du kommer göra skillnad varje dag”.

Arbetskraftsbarometern 2023 (SCB) Länk till annan webbplats. visar att det råder stor brist på specialistutbildade sjuksköterskor inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Runt nio av tio arbetsgivare har brist på nyutexaminerade specialistsjuksköterskor med inriktning mot bland annat psykiatrisk vård, anestesi-, intensiv- och operationssjukvård.

På MDU kan du som sjuksköterska specialisera dig mot:

Du kan också läsa till barnmorska.

Teori och praktik

Boris Boytchev specialiserade sig mot anestesisjukvård och jobbar idag på operationskliniken på Västmanlands sjukhus i Västerås. Under utbildningen uppskattade Boris mixen av att läsa teori och sedan gå ut på praktik. Det gjorde att han fick tid att läsa teorin ordentligt för att senare pröva den ute i verksamheten med stöd av handledare.

”Man hör ibland att många utbildningar leder till att man kommer till en arbetsplats för att "lära om" och "såhär gör vi i verkligheten" men det stämmer inte med en sådan här utbildning. Jag använder dagligen det jag lärt mig under utbildningen men förfinar det och strävar mot att bli bättre.”