Text

Vad gör en anestesi­sjuksköterska?

Anestesisjuksköterska trivs på sin arbetsplats

Boris Boytchev, anestesisjuksköterska på operationskliniken Västmanlands sjukhus Västerås. Foto: Lariemar Krokvik

Ett varierande, patientnära arbete i högteknologisk miljö. Så beskriver Boris Boytchev sitt arbete som anestesisjuksköterska på operationskliniken på Västmanlands sjukhus i Västerås.

Ena dagen kan du stå på en högteknologisk robotoperation som kommer att bota patienten från sin cancer för att andra dagen stå på ett kejsarsnitt på förlossningen och vara med i ett barns första ögonblick i livet, säger Boris Boytchev, och fortsätter:

Tredje dagen är du på larm och är med i det akuta omhändertagandet av en svårt skadad patient för att fjärde dagen vara på psykiatrin och sedera patienter som genomgår behandling för att bota sin depression.

Högteknologisk miljö

Som anestesisjuksköterska arbetar du i en högteknologisk miljö och ingår ofta i ett team som arbetar kring en patient i taget. Du arbetar med en hög grad av autonomi där du har friheter men också ett stort ansvar att planera, utföra och utvärdera anestesin för patienten och vara beredd på att fatta kritiska beslut på kort tid. Dina kunskaper och handlingar kommer avspegla sig direkt på resultatet och hur patienten mår.

Du har också en viktig roll genom att skapa tillit, förtroende och trygghet för patienten i operationsmiljö.

Ofta tror folk att jobbet inte innefattar så mycket patientkontakt men tvärtom vill jag säga att patientkontakten och bemötandet är väldigt viktigt här. Du har trots allt kanske bara några minuter på dig att skapa en professionell tillit och trygghet gentemot patienten för snart kommer personen lägga sitt liv i dina händer, och det är ingen liten uppgift, säger Boris Boytchev.

Vill du specialisera dig?

Vill du specialisera dig för att jobba som specialistsjuksköterska? På MDU kan du som är sjuksköterska specialisera dig inom:

Anestesisjukvård

Intensivvård

Primärvård

Psykiatrisk vård

Du kan också läsa till barnmorska.

Anmäl dig senast den 15 mars.