Text

Besök i Silicon Valley leder till nya samarbeten

Samarbete i Silicon Valley

I början av februari reste en delegation från MDU till Silicon Valley för att lära mer om de snabbt framväxande fälten kvantteknik och AI, och se hur de kan bidra till lärosätets framtida strategier.

I början av februari reste en delegation från MDU till Silicon Valley för att lära mer om de snabbt framväxande fälten kvantteknik och AI, och se hur de kan bidra till lärosätets framtida strategier. Stort fokus låg på nätverkande för att hitta möjliga framtida samarbeten. Bland annat besöktes UC Berkeleys kvantlaboratorium och Stanford University, där fokus låg på AI och hälsa.

– Detta var en viktig resa för MDU, som understryker vikten av vår satsning på AI och i förlängningen på quantum och quantum computing. Utvecklingen går mycket snabbt i dessa fält och vi etablerade flera konkreta kontakter. Vår delegation fick också bekräftat vid varje möte att vi måste tänka multidisciplinärt, globalt och tillämpat samt sätta studentens lärande i centrum, för att kunna erbjuda attraktiva utbildningar som gör våra studenter till change-makers, säger rektor Martin Hellström om resan.

Resan arrangerades inom ramen för projekten Swenode.AI och Indtech Silicon Valley Platform som drivs av Automation Region. Värdar för besöket var vicerektor för forskning och forskarutbildning Paul Pettersson, som är stationerad i Palo Alto och Minna Sandberg, projektledare för Automation Regions satsningar inom internationalisering.

En av dagarna vigdes åt besök på UC Berkeley där gruppen bland annat fick en visning av universitetets avancerade kvantlab (Advanced Quantum Testbed laboratory). Under dagen hann man också få en överblick över Berkeleys kvantprogram (Berkeley DOE quantum programs - Advanced Quantum Testbed, Quantum Systems Accelerator) samt dela med sig av Sveriges och MDU:s status i arbetet inom kvantteknik.

Besöket vid Stanford University inleddes med ett besök hos BioX där fokuset var användandet av AI inom hälso- och sjukvården. Även här var målet att hitta möjliga framtida samarbeten.

– AI och kvant är exempel på områden där flera aktörer i Silicon Valley ligger långt fram i utvecklingen. Omfattande satsningar pågår inom både akademi och näringsliv på att utveckla och beforska teknikerna. Vi såg också satsningar på flera för MDU relevanta tillämpningsområden och utbildningar, säger Paul Pettersson.

Gruppen hann med många fler besök under dagarna i USA, bland annat hos företaget NVIDIA där man fick en guidning av deras snabbt växande arbete inom kvantprogrammering kombinerat med traditionell programmering och AI. Samma dag besöktes också SafeAI, som redan samarbetar med flera svenska företag. SafeAI är en spännande startup som utvecklar autonoma system till stora fordon som bland annat används inom gruv- och byggsektorn. Man hann också med ett besök hos Carnegie Mellon University på NASA Research Park och fick en inblick i deras program för professionella tech entreprenörer, ett besök som gav inspiration inför framtiden och även kan leda till möjliga samarbeten.

 

Medlem i Vinnovas Nordic Innovation House

Som en del av besöket blev MDU medlemmar i Vinnovas Nordic Innovation House i Silicon Valley, något som högtidlighölls med anföranden och bandklippning av Martin Hellström och chefen för Vinnovas verksamhet i Silicon Valley, Inger Gustavsson. Medlemskapet firades med ett event som MDU höll tillsammans med SwenodeAI där Sveriges generalkonsul i San Francisco, Anna Lekvall, höll ett inledande anförande.

Medlemskapet i Nordic Innovation House ger en bra plattform för MDU:s arbete i området framåt. I anslutning till firandet hölls också en paneldebatt på temat ”AI for Good” modererad av Paul Pettersson. I panelen deltog Ron Bodkin, grundare av ChainML, Supreet Sing, grundare av Raiven Capital, Renee Yao från NVIDIA samt Christer Norström, adjungerad professor på MDU.

– Vi har haft en fantastisk resa och kommer att följa upp den med konkreta samarbeten inom både utbildning och forskning. Vi hoppas också kunna hitta möjligheter för oss själva som lärosäte att lära oss mer och nyttja de möjligheter som finns inom AI och även quantum computing. Det är en tidig teknologi men den är spännande för vidare forskning och vi har kompetens på området hos MDU, säger Helena Jerregård, vicerektor för samverkan.

 

Delegationen bestod av:

  • Martin Hellström, rektor
  • Paul Pettersson, vice rektor för forskning och forskarutbildning
  • Helena Jerregård, vicerektor för samverkan
  • Damir Isovic, akademichef IDT
  • Christer Norström, professor i datavetenskap IDT
  • Kristian Sandström, professor i datavetenskap IDT
  • Anette Hallin, professor i företagsekonomi EST
  • Ludvig af Klintenberg, universitetslektor UKK
  • Minna Sandberg, projektledare Swenode AI

Kontaktinformation