Text

Boosta dina studier och bli ett ess i akademisk läs- och skrivkonst!

På onsdagar kan du få handledning i akademiskt läsande och skrivande. Vi hjälper dig framåt i din egen utveckling!

Du kan välja på digitalt drop-in eller bokad handledning. Vi ger råd och coachning i många frågor som rör akademiska språk.