Text

Extrajobba som mentor?

En student handleder en annan student vid ett bord

Att vara mentor är utvecklande och en merit inför ditt framtida arbetsliv.

Vi söker dig som vill hjälpa andra studenter genom ett meningsfullt och lärorikt extrajobb som mentor.

Att vara mentor innebär att du hjälper en annan student på universitetet med studieplanering och struktur. Du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter kring studieteknik och motivation och ger exempelvis stöd i att sortera och prioritera bland uppgifter och skapa scheman.

Som mentor träffar du studenten en gång i veckan under cirka en timme. Studenten du möter har själv sökt mentorsstödet och anser själv att den här typen av stöd är relevant och meningsfullt.

För att ge dig bästa förutsättningar för arbetet får du en mentorsutbildning och kontinuerligt stöd av universitetets samordnare av riktat pedagogiskt stöd.

Anmäl ditt intresse

Anmäl ditt intresse genom att fylla i formuläret:

Kontaktinformation