Text

En lång relation förnyas

Niklas Gunnar, Mälarenergi | Kjell Andersson, Eskilstuna energi och miljö | Sabine Dahlstedt, Vafabmiljö och Martin Hellström, Mälardalens universitet vid avtalssigneringen.

Efter 25 års samverkan förnyar Mälarenergi, Eskilstuna Energi och Miljö, VafabMiljö och MDU sitt samverkansavtal. Under de kommande fem åren fokuseras det på Framtidens energi. MDU är grundat i samverkan, och idag den 23 november 2023 har avtalet förnyats med Västmanlands och Sörmlands stora energibolag.

Vi är oerhört glada över att fortsätta det här viktiga arbetet tillsammans med våra strategiska partners, säger Martin Hellström, rektor vid MDU och fortsätter: energifrågor är tidens och framtidens viktigaste utmaningar, både nationellt och internationellt. De är även centrala för etableringen av ny industri och för den hållbara omställningen. Tillsammans med våra strategiska partners vill vi ta stora kliv framåt och bidra med forskning i framkant.

Tillsammans siktar parterna på att öka forskningen kring forskningsinriktningen Framtidens energi, för att hitta nya effektiva och innovativa energisystem. Det långsiktiga målet är klara energiomställningen vi står inför.

Avtalet innebär att parterna fortsätter arbetet med fördjupad samverkan. Det gäller såväl inom forskning, utbildning och kompetensförsörjning som inom andra utvecklingsområden till nytta och värde för parterna och för de gemensamma regionerna, Västmanland och Sörmland. Inom Framtidens energi verkar sju professorer, 20 seniora forskare samt ett 30-tal doktorander.

Inom samverkansavtalet bidrar parterna gemensamt till att säkerställa kompetensförsörjningen gällande klimat- och energiomställningen, både på lång
och kort sikt.

Mälarenergi har inlett det vi kallar Resan mot noll – vi ska uppnå nettonoll utsläpp av fossil koldioxid. För att klara målet kommer det krävas samverkan med andra, inte minst forskare och branschkollegor. Mälarenergi kommer behöva ny kunskap, ny teknik, nya idéer, nya förmågor och nya talanger. Därför är jag väldigt glad över avtalet och över att inriktningen är ”Framtidens energi”. Tillsammans blir vi starkare, säger VD Niklas Gunnar.

Framtidens energi

Länk till framtidens energi på mdu.se Länk till annan webbplats.

Fakta

Vem är VEMM? VEMM är förkortning av Vafab Miljö, Eskilstuna energi och miljö,
Mälarenergi och Mälardalens universitet. Parterna samverkar genom forskning
på energiområdet och har så gjort sedan 1997. Parterna bidrar med medel i
samverkansavtalet och söker externa medel från forskningsfinansiärer genom
olika utlysningar.

Kontaktinformation