Text

MDU-forskare deltar som expert på Nobels fredsprisforum

Mehrdad Darvishpour är sociolog, universitetslektor och docent i socialt arbete vid Mälardalens universitet. Han är inbjuden att delta på Nobels fredsprisforum 2023.

Mehrdad Darvishpour är sociolog, universitetslektor och docent i socialt arbete vid Mälardalens universitet. Han är inbjuden att delta på Nobels fredsprisforum 2023.

Nobels fredspris 2023 går till Narges Mohammadi för hennes kamp för mänskliga rättigheter och mot förtrycket av kvinnor i Iran. I samband med prisceremonin, i Oslo den 11 december, arrangeras även Nobels fredsprisforum. Årets forum fokuserar på kampen för mänskliga rättigheter och demokrati i Iran, med tonvikt på situationen för kvinnor. Mehrdad Darvishpour, forskare på MDU, är inbjuden att delta i forumets rundabordssamtal.

Varje år samlar Nobels fredprisforum en före detta fredspristagare och en panel av experter att delta i en diskussion på hög nivå om ett givet ämne. Temat för årets rundabordssamtal är framtiden för oppositionsrörelsen i Iran. Årets forum Länk till annan webbplats. har som målsättning att ge deltagarna en möjlighet att lära sig mer om situationen som iranier, särskilt kvinnor, står inför i sitt dagliga liv. Mehrdad Darvishpour, docent och forskare på MDU, har blivit inbjuden att delta i detta samtal, i egenskap av akademiker, sociolog och aktiv inom det iranska folkets kamp för fred och frihet.

”I samtalet kommer jag att ge min syn på hur och varför kvinnor hade en ledande roll i förra årets protester i Iran. Den så kallade ”Kvinna, Liv, Frihet"-rörelsen var en uppmaning till jämlikhet och ett ställningstagande mot religiös fundamentalism i Iran. Motivet och visionen för förändring kvarstår ännu hos folket. Jag kommer att betona hur denna rörelse som en kulturrevolution påverkar, inte enbart oppositionsrörelsens värderingar, utan även hela samhällets syn på jämställdhet”, säger Mehrdad Darvishpour.

Detta blir det åttonde Nobels fredsprisforumet som arrangeras i Oslo. Det leds av 2003 års fredspristagare Shirin Ebadi. Tidigare huvudtalare har bland annat varit USA:s president Henry Kissinger, USA:s vicepresident Al Gore och FN:s generalsekreterare António Guterres.

Om Mehrdad Darvishpour

Mehrdad Darvishpour är sociolog, universitetslektor och docent i socialt arbete vid Mälardalens universitet. Han har sedan början av nittiotalet engagerat sig i frågan om mänskliga rättigheter och solidaritet för det iranska folket. Mehrdad har publicerat flera böcker och akademiska artiklar om iranska kvinnor, genusfrågor, etnicitet, diskriminering och integration på svenska, engelska och persiska.

Kontaktinformation