Text

Internationell satsning på att förena elitfotboll med studier

Bild av en fotbollspelare på en fotbollsplan.

MDU inleder samarbete med en internationell fotbollsakademi, NYSA Sweden (National Youth Sports Association), som har kopplingar till Premier League, Englands högsta division i fotboll.

MDU inleder samarbete med en internationell fotbollsakademi, NYSA Sweden (National Youth Sports Association), som har kopplingar till Premier League, Englands högsta division i fotboll. I veckan får MDU besök av akademin tillsammans med representanter från Liverpool John Moores University, för att diskutera samarbetet närmare.

Rektor Martin Hellström har signerat en så kallad avsiktsförklaring för samarbetet. Syftet med att ingå en avsiktsförklaring är att undersöka hur och inom vilka områden parterna kan och vill samverka, för att sedan besluta hur avtalet ska se ut på längre sikt. Om det utvecklar sig positivt kan nästa steg vara att utforma ett samarbetsavtal där fotbollsakademin undersöker möjligheten att etablera ett campus i Västerås.

Redan idag studerar några av fotbollsakademins internationella spelare på kurser vid MDU, exempelvis Sports management och Sports marketing.

Britta Nordin Forberg, avdelningschef vid MDU, har ett nära samarbete med Mälardalens studentkår och Västerås stad i frågan.

– Engagemanget i det här är oerhört stort vilket naturligtvis är glädjande. Det här är en viktig satsning utifrån flera olika perspektiv: att bidra till att bygga internationell idrottsvetenskap vid MDU, attrahera internationella studenter och spelare, bidra med kompetensförsörjning till regionens företag, föreningsliv och organisationer, skapa stolthet och att bidra till ett inkluderande samhälle, säger hon.

Under 20–23 november kommer en delegation från NYSA Sweden och Liverpool John Moores University till MDU för att diskutera det framtida samarbetet.

 

Kontaktinformation