Text

Miljoner till forskning om minskat stillasittande under cancerbehandling

Petra von Heideken Wågert leder forskningsprojektet som syftar till att minska stillasittande hos personer som genomgår behandlingar för bröst-, prostata- eller tjocktarmscancer.

Petra von Heideken Wågert leder forskningsprojektet som syftar till att minska stillasittande hos personer som genomgår behandlingar för bröst-, prostata- eller tjocktarmscancer.

Under cancerbehandlingar är det vanligt att fysisk aktivitet minskar och stillasittande ökar, vilket kan ge försämrad hälsa och andra hälsoproblem senare i livet. Petra von Heideken Wågert, professor i fysioterapi vid MDU, tilldelas nu 2,4 miljoner kronor från Cancerfonden för att undersöka hur man på bästa sätt kan minska stillasittande hos patienter under en cancerbehandling.

Forskningsprojektet ska utvärdera ett specialanpassat digitalt självhanteringsprogram, utvecklat i samarbete med patienter. Programmet syftar till att minska stillasittande hos personer som genomgår behandlingar för bröst-, prostata- eller tjocktarmscancer.

"Jag är oerhört tacksam för det generösa stödet från Cancerfonden. Genom att få mer kunskap om hur vi under själva cancerbehandlingen kan sätta in hälsointerventioner hoppas vi kunna bidra till att allt fler människor lever friska och långa liv även efter en tuff cancerbehandling", säger Petra von Heideken Wågert, projektledare och professor i fysioterapi vid MDU, i ett pressmeddelande från Cancerfonden Länk till annan webbplats..

Deltagarna kommer slumpmässigt att tilldelas antingen programgruppen eller kontrollgruppen. De som tilldelas programmet kommer att få vägledning och stöd av en fysioterapeut och ett digitalt program som hjälper patienterna att sätta upp realistiska rörelsemål och få in mer fysisk aktivitet i sin vardag.

"Eftersom forskningen går framåt och dödligheten har minskat i många cancerformer så finns det fler och fler människor som lever långa liv efter sin cancerbehandling. Därför är det alltmer viktigt med kunskap om hur vi kan ge patienter ett gott och långt liv med god hälsa under och efter cancerbehandlingen, det har länge varit en blind fläck i behandlingen av cancer", säger Petra von Heideken Wågert.

Petra von Heideken Wågert tilldelas 2,4 miljoner kronor från Cancerfonden för sitt forskningsprojekt som fokuserar på att främja hälsa genom att minska stillasittande hos personer som genomgår cancerbehandling.

Kontaktinformation