Text

Utveckling av teknik för att förebygga fall - testpersoner sökes

Fall är den idag vanligaste arbetsolyckan i Sverige som inträffar framför allt inom industri-, transport-, bygg- och omsorgssektorerna.

Fall är den idag vanligaste arbetsolyckan i Sverige som inträffar framför allt inom industri-, transport-, bygg- och omsorgssektorerna.

Fallolyckor är vanligare än man kan tro. Varje år resulterar fall på svenska arbetsplatser i genomsnitt i 11 000 fallskador. Forskare inom projektet PRE-fall på MDU utvecklar tekniska lösningar för att kunna identifiera personer med ökad risk att falla. De söker nu testpersoner som vill vara med och delta i studierna.

Fall är den idag vanligaste arbetsolyckan i Sverige som inträffar framför allt inom industri-, transport-, bygg- och omsorgssektorerna. Merparten sker vid förflyttning till fots och fallincidensen ökar redan i gruppen 46–55 år. Andelen arbetare som drabbas av fallskador ökar med ålder och är störst bland de äldre arbetande kvinnorna. Förutom stora kostnader för samhället orsakar fallolyckor både fysiskt och känslomässigt lidande för de som fallit. Målet med PRE-fall är att minska antalet arbetare som faller.

Övervakning av tidiga försämringar av fysisk förmåga

Enligt WHO saknas det idag metoder för kontroll och övervakning av tidiga åldersrelaterade försämringar av fysisk förmåga förknippade med förhöjd fallrisk, vilket behövs för att förhindra eller vända dessa försämringar. Forskargruppen från MDU utvecklar inom PRE-fall projektet ett e-hälsoverktyg samt sensorlösningar för att kunna identifiera tidiga försämringar I fysisk förmåga.

"E-hälsoverktyget har dessutom möjlighet till råd, stöttning och motivation för åtgärd av bristande fysisk förmåga samt anpassning av personens riskbeteende" förklarar projektansvarig Annica Kristoffersson.

Individanpassade träningsprogram för att fördröja försämringarna

Det går inte att undvika det naturliga åldrandet men det går att stärka det friska och fördröja åldersrelaterade försämringar i fysisk förmåga.

"Bra levnadsvanor i medelåldern bidrar till bra fysisk förmåga senare i livet. Tidig prevention behövs för att vi ska klara av att arbeta ett helt arbetsliv utan att drabbas av fallskador och för att minska risken för fallskador när vi blir äldre" säger Mia Folke, professor i hälsoteknik, involverad i projektet PRE-fall.

E-hälsoverktyget inkorporerar individanpassade träningsprogram. Systematisk träning ger goda resultat som e-hälsoverktyget ska kunna mäta. Förutom testning och träning utvecklas effektiva lösningar för att stödja och motivera användaren.

"Vårt mål är att utveckla ett e-hälsoverktyg som uppmuntrar användaren till att utföra dessa träningsprogram i sin vardag och förhoppningsvis påverka användarens hälsovanor långsiktigt" säger Agnieszka Jaff, doktorand vid MDU som är involverad i projektet PRE-fall.

Vill du vara med och göra skillnad med framtidens fallförebyggande teknik?

För att kunna bygga ett effektivt system är en djup förståelse av användargruppen en grundpelare. Just nu genomför forskargruppen PRE-fall en rad olika studier vilket gör att behovet av involvering av forskningspersoner är stort. I samband med detta söker forskarna inom projektet PRE-fall friska forskningspersoner i åldern 20-74. Du kan delta i studierna oavsett vilken balans eller fysisk förmåga du anser dig ha men vilka studier du bjuds in till kommer att variera med åldern och om du har möjlighet att delta i tester i Västerås eller inte.

Det erbjuds ingen ekonomisk ersättning till forskningspersoner i PRE-fall. Ditt deltagande är ett värdefullt bidrag för utveckling av framtidens fallförebyggande teknik.

Anmäl ditt intresse för att delta i studier inom PRE-fall projektet via denna länk. Länk till annan webbplats.

Kontaktinformation