Text

Hans forskning har påverkat synen på läromedel i Sverige

Andreas Ryves forskning har spelat en viktig roll i att få pendeln att svänga kring synen på läromedel i Sverige.

Läromedel i klassrum har gått från att vara något ”fult” som lärare helst inte ska använda till att numera vara en lagstiftad del av både lärarutbildningen och klassrumsundervisningen i Sverige. Det är tydligt att pendeln kring synen på läromedlets roll i skolan har svängt. Andreas Ryve, professor i matematikdidaktik vid Mälardalens universitet, har spelat en viktig roll i att få pendeln att svänga.

För 12 år sedan blev han som 38-åring utsedd till världens yngsta professor i just matematikdidaktik. Den 8 november i år tar han emot Läromedelsförfattarnas särskilda pris, Sveriges tyngsta pris för författare av läromedel och kurslitteratur. Priset får Andreas Ryve för hur han och hans forskargrupp på ett banbrytande sätt har kopplat forskning till praktik, något som resulterat i läromedlet Rik Matematik som används i 1 000-tals klassrum runt om i Sverige. Läromedlet Rik Matematik är därmed Sveriges första forskningsbaserade läromedel – utvecklat i samverkan mellan lärare och forskare för lärare.

Läromedel kraftfull resurs för lärare

– Vi måste utveckla forskningsbaserade läromedel som fungerar som kraftfulla resurser för lärare att leda rik matematikundervisning, inte som räkneböcker för elever, säger han.

Under de senaste tio åren har Andreas Ryve lett forskningsprojekt som visat hur exempelvis det statliga kompetensutvecklingsprojektet ”Matematiklyftet” inte har haft någon effekt på elevresultaten och hur viktigt det är med både lärar- och elevaktiv klassrumsundervisning för att höja elevernas kunskaper i matematik.

– Det är fullt förståeligt att statliga komptensutvecklingssatsningar som Matematiklyftet inte har haft någon effekt på elevresultaten när vi i Sverige haft matematikböcker som arbetar emot, snarare än stödjer, utveckling av bra matematikundervisning, säger han.

Lagstiftning lyfter läromedlets roll

I mars 2023 beslutade regeringen om ett nytt statsbidrag för att öka tillgången till läroböcker i skolorna. Regeringen föreslår även att läroböcker, läromedel och lärverktyg ska definieras i skollagen. Syftet är att öka medvetenheten om vilken betydelse läromedel har för under­visningen och lagstifta att elever har tillgång till sådant material. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.

Regeringen inför även ett nytt examensmål om läromedel i grund-, yrkes-, och ämneslärarutbildningarna. Syftet är att säkerställa att studenterna på ett bättre sätt än i dag förbereds för att i sin yrkesroll använda läroböcker, läromedel och lärverktyg. Examensmålet börjar gälla den 1 juli 2024.

Välkomnar det ändrade synsättet

Synsättet att duktiga lärare inte behöver läromedel har dominerat i Sverige, inte minst inom lärarutbildningarna.
- Internationell forskning visar dock att läromedel och lärarhandledningar är en självklar del av klassrumsundervisningen, och något som påverkar kvaliteten på undervisningen. Därför är det mycket glädjande att vi i Sverige nu anammar detta synsätt och att läromedels roll lyfts fram genom både statsbidrag, i skollagen och i nytt examensmål i lärarutbildningarna, avslutar Andreas Ryve.

 

Fakta om Andreas Ryve:

  • Professor i matematikdidaktik och tillämpad matematik.

  • Blev som 38-åring utsedd till Världens yngsta professor i matematikdidaktik.

  • Ledamot av Sveriges unga akademi, ledamot av Vetenskapliga rådet i Skolforskningsinstitutet och forskare vid Institutet för framtidsstudier.

  • Vetenskaplig expert och skolutvecklare vid Västerås stad.

  • Har tidigare arbetat vid Oxford universitet, Stockholms universitet och haft uppdrag inom Vetenskapsrådet, Skolforskningsinstitutet och Skolverket.

  • Forskningen är framför allt inriktad på effektiv klassrums-undervisning, läromedel, matematiklärarutbildning och kompetensutveckling av matematiklärare, analytiska metoder för att studera interaktion i klassrum samt storskalig utveckling av matematikundervisning i samarbete mellan forskare och huvudmän.

Kontaktinformation