Text

Företag träffade MDU studenter

Uppsats- och exjobbsdagen i samverkan med arbetsmarknadsmässan Högvarv i Västerås den 24 oktober 2023 var välbesökt.

Årets omgång av Uppsats- och exjobbsdagar slogs ihop med Mälardalens Studentkårs arbetsmarknadsmässa Högvarv. Drygt 80 utställare skapade en arena med möjlighet till flera olika kontaktytor mellan arbetsgivare och studenter.

Parallellt med mässan arrangerades det också ett separat program av inspirationsföreläsningar, alumnberättelser, företagspitchar, CV träning och intervjuteknik. Eventet arrangerades på MDU i både Västerås och Eskilstuna.

Studenterna fick en unik möjlighet till kunskap och att träffa företag och organisationer. De kunde skapa sig en uppfattning om vilka typer av uppdrag som finns och kanske till och med börja bearbeta en eller flera kontakter, säger Susanne Fronnå, projektledare för Uppsats- och exjobbsdagarna.

Dessa dagar gav även arbetsgivare möjlighet att söka ny kompetens, energi och driv till sin verksamhet, då de fick träffa potentiella medarbetare och studenter för exjobb eller praktik.

53 exjobb i annonsportalen

Jag vill passa på att slå ett slag för vår annonsportal. Den innehåller flera av de exjobb som presenterades under mässan. I nuläget finns det 53 förslag tillgängliga, säger Susanne Fronnå.

I MDU:s annonsportal lägger arbetsgivare upp sina lediga jobb, praktikplatser, projektuppdrag eller förslag på uppsatsämnen och exjobb.

Sparbanken Rekarnes utvecklingsstipendium

Under Uppsats- och exjobbsdagarna i samverkan med Högvarv i Eskilstuna tillkännagavs vinnaren av Sparbankens Rekarnes utvecklingsstipendium. Vi gratulerar studenten Märta Hansson på folkhälsovetenskapliga programmet som vann en stipendiesumma på 20 000 kronor.

Rektor Martin Hellström, student Marta Hansson och Sparbanken Rekarnes vd Annika Helg.

Motivering:

Uppsatsen ”Föreningsidrott för ökad trygghet” är ett examensarbete i folkhälsovetenskap vid Mälardalens universitet. Den kvalitativa studiens syfte är att beskriva olika aktörers perspektiv på föreningsidrottens trygghetsskapande funktion i samhället.

Arbetet har en spännande ansats och berör ett aktuellt ämne utifrån såväl ett vetenskapligt som praktiskt perspektiv. Den berör social hållbarhet och FN:s globala mål inom Agenda 2030 och ligger i linje med Mälardalens universitets vision att vi tillsammans formar en hållbar framtid. Studenten visar på god akademisk kvalitet och egen drivkraft i kunskapsutveckling om en viktig fråga, som dessutom grundar sig i studentens egna erfarenheter. Arbetet, även om det baseras på ett mindre antal intervjuer, presenterar flera slutsatser. En av dessa pekar på att föreningsidrottens främsta bidrag till det trygghetsskapande arbetet är det långsiktiga arbetet som medför att fler får tillgång till och inkluderas i föreningsidrottens verksamhet. Genom detta stärks individens känsla av sammanhang och ges en förbättrad tillgång till generella motståndsresurser. Studien pekar på att det är särskilt viktigt är att föreningsidrotten finns i de socioekonomiskt svaga områdena. Detta för att minska ojämlikheten i hälsa och skapa förutsättningar för att öka tryggheten i området. Arbetet ligger dessutom i linje med Sparbanken Rekarnes arbete för trygghetsskapande i Eskilstuna kommun och behovet av ny kunskap som bidrar till att skapa ett tryggt samhälle.

Save the date - Högvarv 2024

Kontaktinformation

Näringslivsansvarig
Mälardalens Studentkår

Melia Zeino

073-059 70 65

naringsliv@mdsu.se