Text

Datum 2023-10-18
Artikeltyp Aktuellt

AI-lösning garanterar säker flyglandning

En nyutvecklad AI-lösning kan leda till en högre grad av automatisering av flygledartjänster som garanterar säker landning under dygnets alla timmar, även på de mest avlägsna flygplatserna i världen. Foto: Pixabay.

En nyutvecklad AI-lösning kan leda till en högre grad av automatisering av flygledartjänster som garanterar säker landning under dygnets alla timmar, även på de mest avlägsna flygplatserna i världen. Foto: Pixabay.

På MDU sker en banbrytande utveckling av ny teknik som kan förändra flygbranschen för alltid. I ett nyskapande projekt skapas en lösning som möjliggör övervakning och kontroll av avlägsna flygplatsers landningsbanor, med hjälp av artificiell intelligens (AI).

I lösningen utvecklas pålitliga AI-lösningar för Remote Digital Towers (RDTs); ”avlägsna digitala torn” eller helt enkelt AI-styrda assistenter. RDT:erna gör det möjligt att bevaka fjärrtrafikflöden och kapacitetshantering för flygplatser och är specialiserade på att övervaka samt identifiera risker på landningsbanor. De kan upptäcka och varna för förekomst av faror som hinder i form av andra flygplan, fåglar, drönare eller mänskligt intrång på och omkring landningsbanorna.

Med hjälp av en kombination av lokala sensorer och avancerad videoövervakning övervakar och ger AI-systemet en bild av det aktuella förhållandet på landningsbanor, även på avlägsna flygfält på isolerade öar eller i otillgängliga områden runt om i världen. Vid inflygning och landning kan systemet varna för risker och eventuella problem.

"Den utvecklade lösningen kommer att bidra till att öka förtroendet för AI-system genom adaptiv transparens och underlätta flygledartjänster på platser där mänsklig närvaro dygnet runt är en utmaning", säger Mobyen Uddin Ahmed, professor i artificiell intelligens och projektansvarig på MDU.

Prototyp testas skarpt

Projektet, med namnet TRUSTY (Trustworthy intelligent system for remote digital towers), syftar till att öka transparensen, alltså att tydliggöra hur och varför en AI fattar sina beslut, för att ge en ökad tillförlitlighet för datadrivet beslutsfattande av RDT:er.

Närmast kommer en tillförlitlig AI-prototyp, med bland annat transparens och förklarbara beslut, att utvecklas inom projektet. Prototypen ska testas skarpt genom verklig användning för att kontrollera att den är säker och pålitlig enligt viktiga användargruppers behov.

"Lösningen kan leda till en högre grad av automatisering av flygledartjänster som garanterar säker landning under dygnets alla timmar, även på de mest avlägsna flygplatserna i världen", säger Shahina Begum, professor i artificiell intelligens på MDU.

Projektet finansieras av Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram Horizon 2022 och sker i samverkan med Ecole Nationale de l'Aviation Civile, Frankrike, Deep Blue Srl och Università di Roma "La Sapienza" från Italien. MDU samordnar projektet.

 

Mer om projektet

Forskningsprojektet TRUSTY

Läs mer här

Kontaktinformation