Text

Datum 2023-10-17
Artikeltyp Aktuellt

AI förändrar organisationer på djupet

Det är inte enkelt att införa AI i en organisation. Därför krävs en djupare förståelse och kunskap för hur processen och interaktionen mellan olika aktörer och tekniska system fungerar. Detta tittar Zeina Othman, doktorand vid MDU, närmare på i sin doktorsavhandling.

Att införa ny teknik i organisationer kräver alltid förändring. Att införa ny AI-teknik är ännu mer komplext. AI är nämligen inte ett ”engångsprojekt” eller något som kan designas för att därefter enkelt införas och genomföras. Att börja använda AI handlar snarare om att omforma och ompröva rutiner i organisationer snarare än att ”bara” börja använda ny teknik.

Detta tittar Zeina Othman, doktorand inom industriell ekonomi vid Mälardalen universitet (MDU), närmare på i sin avhandling "Re-designing Organizational Routines in the Echo of AI Algorithms". I avhandlingen samarbetar hon med det globala företaget eSmart Systems, ledande leverantör av AI-drivna tjänster och lösningar inom energiområdet.

“Artificiell intelligens (AI) förändrar organisationer på djupet, men AI är inte något trollspö och det går inte att bara införa och börja använda AI”, säger Zeina Othman.

Att införa ny AI-teknik är komplext

Det övergripande syftet med Zeina Othmans avhandling är att utveckla förståelse för hur organisationer behöver omforma och ompröva olika processer när de inför och börjar använda artificiell intelligens (AI). Tekniken påverkar nämligen många olika processer, både när det gäller hur man inför AI och hur man arbetar med organisationsförändringarna kring AI-tekniken.


Kan du ge några exempel på hur relationen mellan AI och organisatoriska processer är komplex?

”AI är inte ett "engångsprojekt" eller en "design-it-and-forget-it-process”. Flera olika aktörer på flera olika nivåer i organisationer behöver engageras, och AI påverkar både organisationen som helhet, och olika rutiner i organisationen. På så vis blir ny AI-teknik något som hela tiden flyttar gränserna inom organisationen”, säger Zeina Othman.

Samarbete med extern partner

I sin avhandling samarbetar Zeina Othman med företaget eSmart Systems, som har arbetat med AI i över tio år i något de kallar Collaborative-AI. Utgångspunkten för Zeina Othmans avhandling är en fallstudie av ett AI-digitaliseringsprojekt för en av eSmart Systems största energikunder i Europa. Projektet syftar till att digitalisera inspektionen av energikundens elnät med hjälp av drönare och AI-teknik. För att samla in data utgår hon från intervjuer och observationer.


Varför är denna forskning viktig?

­- Det är inte enkelt att införa AI i en organisation. Därför krävs en djupare förståelse och kunskap för hur processen och interaktionen mellan olika aktörer och tekniska system fungerar. AI kan också ge organisationer datadrivna insikter som ligger till grund för både operativa och strategiska beslut. Att förstå hur AI kan jacka in i olika organisatoriska rutiner och processer, kan hjälpa organisationer att utnyttja dessa data på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, avslutar Zeina Othman.

Kontaktinformation