Text

MDU-professor får Läromedels-författarnas pris 2023

Andreas Ryve, professor i matematikdidaktik vid MDU, tilldelas Läromedelsförfattarnas särskilda pris 2023, Sveriges tyngsta pris för författare av läromedel och kurslitteratur.

Andreas Ryve, professor i matematikdidaktik vid MDU, tilldelas Läromedelsförfattarnas särskilda pris 2023 - Sveriges tyngsta pris för författare av läromedel och kurslitteratur.

– Det är inte ofta jag känner mig hedrad, men när jag fick veta att jag tilldelats Läromedelsförfattarnas särskilda pris blev jag verkligen hedrad. Jag känner genuin glädje, säger Andreas Ryve, som tar emot en prissumma på 50 000 kronor.

Pris för att lyfta och premiera författarskap

Läromedelsförfattarnas särskilda pris är en av tre kategorier i Läromedelsförfattarnas pris, och delas ut för att lyfta och premiera författarskap utifrån exempelvis ett tema, något nyskapande eller en framstående debutant.

I motiveringen lyfter Läromedelsförfattarna bland annat detta:

”Ett kunskapsbaserat samhälle kräver kunskapsbaserade verktyg. Andreas Ryve leder en projektgrupp vars kollektiva insats på ett banbrytande sätt har kopplat forskningen till praktiken och resulterat i faktiska läromedel. Vi tror att detta kan bana väg för andra författare att utforska nya sätt att ta fram läromedel.”

Rik matematik används i många klassrum

Andreas Ryve är professor i matematikdidaktik vid MDU. Han är bland annat initiativtagare till projektet Framtidens läromedel – ett projekt som startades 2016 för att utveckla och beforska forskningsbaserade läromedel i samarbete med verksamma lärare. Projektet har resulterat i läromedlet Rik matematik som idag används i många klassrum.

– Om man tittar på internationell forskning så visar den att läromedel och lärarhandledningar är en självklar del av klassrumsundervisningen, och något som påverkar kvaliteten på undervisningen. När möjligheten fanns kändes det självklart att jag skulle försöka göra skillnad, och det känns jätteroligt att det uppmärksammas, säger Andreas Ryve.

 

Läs mer om priset

Läromedelsförfattarnas pris 2023

Läs mer här
  • Datum 2022-02-18
  • Artikeltyp Aktuellt

Framtidens läromedel hjälper lärare att utmana eleverna

Forskare har tillsammans med lärare utformat Framtidens läromedel, som att ska stötta lärarna till att ta en mer aktiv roll i klassrummet.

om Framtidens läromedel hjälper lärare att utmana eleverna
  • Datum 2022-03-09
  • Artikeltyp Aktuellt

Bättre kunskaper i matte med aktiva lärare och elever

Många upplever matematik som ett svårt ämne. Det kan, menar vår professor i matematikdidaktik Andreas Ryve, bero på att pedagogiken som finns i Sverige utgår från att läraren håller en kort genomgång och att eleverna därefter räknar på i egen takt. I stället vill han se mer av en lärarledd och elevaktiv undervisning i klassrummet.

om Bättre kunskaper i matte med aktiva lärare och elever

Kontaktinformation