Text

Datum 2023-09-27
Artikeltyp Aktuellt

MDU stärker sin internationella profil och ämnesfördjupning inom företagsekonomi

Vi fortsätter att ta stora steg för att stärka och vidareutveckla vår internationella utbildningsprofil på MDU. Nu senast genom tre olika satsningar inom företagsekonomi; vi lanserar nytt masterprogram, erhåller förnyad ackreditering samt strävar efter en ytterligare strategiskt viktig internationell ackrediteringsstandard.

– Med dessa tre spännande satsningar visar vi att MDU vill vara en ledande kraft inom företagsekonomisk utbildning och globalt inflytande, med utgångspunkt i MDU:s vision om en hållbar framtid. Vi öppnar nya möjligheter för våra studenter och tar ännu ett steg mot att bli en ledande institution inom området. Vår ambition är att bli ett nav för framstående akademiker och innovativa ledare och placera oss i framkant när det gäller företagsekonomisk utbildning och internationellt erkännande, säger akademichef Thomas Wahl.

Här kan du läsa vad de tre olika satsningarna innebär.

Inrättar en masterexamen i företagsekonomi och ett nytt masterprogram

För att stärka vår ämnesinriktning mot globala frågor och internationella utbyten inrättar vi en ny eftertraktad masterexamen inom företagsekonomi samt ett nytt masterprogram med namnet "Global Strategy and Management”.

– Det tvååriga masterprogrammet ger studenterna en enastående möjlighet att fördjupa sina kunskaper och färdigheter inom ämnet. Med fokus på att forma framtidens ledare inom företagsvärlden kommer denna examen att ge studenterna en unik fördel i den alltmer konkurrensutsatta globala marknaden. Framtidens globala ledare behöver ha kunskap, mod och innovativ förmåga för att möta och hantera alltmer komplexa samhällsutmaningar, säger Magnus Linderström, strategisk utbildningsledare.

Programmet planerar att erbjudas och startas upp hösten 2024.

Förnyad ackreditering av magisterprogrammet i internationell marknadsföring (IM)


Vårt magisterprogram i internationell marknadsföring (IM) har fått en förnyad treårig ackreditering av EFMD (European Foundation for Management Development). Det är tredje gången som programmet får denna utmärkelse.

– Beskedet om förnyad ackreditering enligt den internationella standarden EFMD bekräftar att vi tillsammans med våra studenter, lärare och forskare erbjuder och skapar företagsekonomiska utbildningar med internationell profil som håller hög kvalitet, med tydlig forskningsanknytning och stark relevans för företag och organisationer, säger Magnus Linderström.

Ackrediteringen sköts av EFMD som är en internationell organisation som utvärderar kvaliteten på utbildningar inom business och management ur ett internationellt perspektiv. På MDU är det IM och International Business Management (IBM) som är ackrediterade program.

Läs mer om ackrediteringen av programmet.

Arbete för att säkra en ytterligare internationell ackrediteteringsstandard


Samtidigt som vi tar emot den förnyade ackrediteringen från EFMD, arbetar vi målinriktat för att säkra en ytterligare strategiskt viktig internationell ackrediteringsstandard - AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business). Med denna ackreditering kommer universitetet att uppnå en global standard inom företagsekonomi och ekonomiutbildning.

AACSB är idag erkänt som den främsta globala standarden för akademiska institutioner som erbjuder internationellt konkurrenskraftiga utbildningar inom företagsekonomi och ekonomi.

Kontaktinformation