Text

Datum 2023-09-25
Artikeltyp Aktuellt

Är digitaliserad vård en jämlik vård?

Digital hälsolitteracitet handlar om individers förmåga att ta till sig, förstå och använda information digitalt inom vården, i syfte att bibehålla, främja eller förbättra sin hälsa. Foto: Pixabay.

Digital hälsolitteracitet handlar om individers förmåga att ta till sig, förstå och använda information digitalt inom vården, i syfte att bibehålla, främja eller förbättra sin hälsa. Foto: Pixabay.

Att ta till sig, förstå och kunna använda digital information i vården är en viktig faktor som påverkar hälsoutfall. Det kallas även digital hälsolitteracitet. MDU medverkar i ett forskningsprojekt som eftersträvar en gemensam EU-strategi för att förbättra just den digitala hälsolitteraciteten. Den 3 oktober arrangeras ett webbinarium om ämnet.

Digital hälsolitteracitet handlar om individers förmåga att ta till sig, förstå och använda information digitalt inom vården, i syfte att bibehålla, främja eller förbättra sin hälsa. I dagens samhälle är tillgång till internet och digitala resurser avgörande för att hantera sin hälsa och söka vård, som alltmer digitaliseras. Digitaliseringen av hälso- och sjukvården har utan tvekan förenklat processen att söka vård och möjliggjort snabbare tillgång till nödvändig medicinsk hjälp. Å andra sidan finns risken att digitaliseringen kan exkludera vissa samhällsgrupper. Digital hälsolitteracitet har därför pekats ut som en viktig faktor som påverkar hälsoutfall.

Skapa inkluderande EU-strategi

MDU är en av 14 EU-partners som medverkar i forskningsprojektet IDHEAL Länk till annan webbplats., som finansieras av Europeiska kommissionens Horizon Europe-program. IDHEAL strävar efter att skapa en omfattande och inkluderande EU-strategi för att förbättra digital hälsolitteracitet som kan genomföras på nationell och regional nivå.

- Utformande av ny hälsopolitik, både nationellt och internationellt, bör ta hänsyn till ny forskning kring digital hälsolitteracitet för att motverka nya former av ojämlik hälsa som skapas av digitalisering, säger Sarah Wamala Andersson, professor i hälso- och välfärdsteknik vid MDU och svensk projektledare för IDHEAL.

Webbinarium

Den 3 oktober 2023 arrangerade MDU ett webbinarium för att belysa betydelsen av digital hälsolitteracitet för en jämlik vård.

Kontaktinformation