Text

Datum 2023-09-21
Artikeltyp Aktuellt

Återhämtning på jobbet

Just nu pågår en forskningsstudie vid MDU om stress och hur man få in återhämtning under arbetsdagen.

Just nu pågår en forskningsstudie om stress och hur man få in återhämtning under arbetsdagen. Bakom studien står forskargruppen SOFCO, Koncept för framtidens hållbara kontor. I studien finns deltagare från bland annat vår strategiska samverkanspartner Volvo Construction Equipment.

Deltagarna i studien rapporterar själva, med hjälp av en enkät, in uppgifter om stress på jobbet, återhämtning och hälsa. Forskarna mäter stresspåslag och återhämtning med hjälp av en hjärtfrekvensmätare som de fäster med elektroder på deltagarna. Susanna Toivanen, professor i sociologi och arbetslivsforskare, leder studien.

- Med den här studien kan vi titta närmare på betydelsen av återhämtning under arbetsdagen. Vi lever i ett digitaliserat arbetsliv och många gånger glöms detta med återhämtning bort, men det är en mycket viktig faktor för människors hälsa och välbefinnande. Att återhämta sig under arbetsdagen kan till och med vara en förebyggande insats mot utmattning som är ett vanligt fenomen i dagens arbetsliv, säger Susanna Toivanen.

Viktigt att få rätt förutsättningar för ett hållbart arbetsliv

Anna Ericsson Öberg är Research Strategy Manager inom Future Solution vid Volvo Construction Equipment, och en av deltagarna i studien. MDU är sedan flera år Academic Preferred Partner till Volvo CE, och med det samarbetet finns ett väl etablerat och ömsesidigt förtroende uppbyggt. Hon ser att de stora vinsterna med att delta i denna typ av forskningsstudie är att vetenskapligt kunna identifiera möjligheterna för att få en mer hållbar arbetssituation bland Volvo CE:s medarbetare.

- Medarbetarna är ju vår största tillgång och därför är det så viktigt att de också får rätt förutsättningar för att kunna arbeta på ett hållbart sätt, säger Anna Ericsson Öberg.

Bidrar med ny kunskap

På sikt bidrar studien med ny kunskap till nytta för exempelvis arbetsgivare, fastighetsförvaltare och aktörer i kontorsbranschen om hur man kan skapa framtidens hållbara arbetsliv.

- Vi kan studera frågan ur flera vetenskapliga perspektiv; från arbetslivsvetenskap, hälsa- och välmående till hur man organiserar arbetsplatser och kontor till organisation och ledarskap, avslutar Susanna Toivanen.

 

  • Datum 2022-10-28
  • Artikeltyp Aktuellt

Läs om en tidigare studie

Allt fler har fått upp ögonen för de hälsofördelar det medför att regelbundet flytta ut kontorsarbetet. Vid Mälardalens universitet, MDU, genomför forskargruppen SOFCO (Koncept för framtidens hållbara kontor) två olika pilotstudier kopplade till kontorsarbete i gröna miljöer utomhus.

om Läs om en tidigare studie

Kontaktinformation