Text

Datum 2023-09-19
Artikeltyp Aktuellt

Solbruks-projekt ger möjligheter för både energi och jordbruk

Ett nytt projekt på MDU undersöker möjligheterna med så kallat solbruk, där solelproduktion och jordbruk bedrivs på samma mark.

Ett nytt projekt på MDU undersöker möjligheterna med så kallat solbruk, där solelproduktion och jordbruk bedrivs på samma mark.

I framtiden skulle solceller och jordbruk kunna samsas på samma mark och leda till ökad lönsamhet, med nya möjligheter för både energiföretag och jordbrukare. Ett nytt projekt på MDU undersöker möjligheterna med så kallat solbruk.

Utgångspunkten för det drygt fyraåriga projektet Solbruk i Skåne är att undersöka hur både solelproduktion och jordbruk kan bedrivas på samma mark på ett effektivt sätt. Tidigare tester, utförda både utomlands och vid vallodling i Mälardalen visar positiva resultat, men i detta projekt vill man ta reda på hur solbruk (internationellt benämnt agrivoltaics) kan fungera i just Skåne. Projektet sker i bred samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor.

Bengt Stridh är universitetslektor och projektansvarig på MDU. Hans forskarteam har tidigare genomfört ett liknande projekt i mindre skala Länk till annan webbplats., på Kärrbo prästgård i Mälardalen. Han berättar vad som skiljer det nya projektet mot det tidigare:

– Det här projektet är på en annan plats med ett annat klimat. Det kan vara andra grödor som är lämpliga att odla, exempelvis sockerbetor som inte är aktuellt att odla i Mälardalen. Det blir även en betydligt större solcellsanläggning än i Kärrbo. Vi hoppas därmed kunna studera flera olika grödor samtidigt, vilket gör att vi snabbare kan få fram resultat gällande vilka grödor som lämpar sig att odla tillsammans med solcellsanläggningar.

Stor påverkan för flera aktörer

I projektet hoppas man på flera positiva resultat och effekter.

– Vi vill visa hur solbruk kan göras på bästa sätt i Skåne, där vi optimerar kombinationen av solceller och jordbruk. Vi hoppas också att demonstrationsanläggningen, som nu kommer att byggas, visar att solbruk är en framtida affärsmöjlighet för skånska markägare, jordbrukare och solcellsföretag.

Resultaten skulle kunna ha en stor påverkan både för jordbrukare och företag inom energi- och livsmedelsbranschen.

– Eftersom Länsstyrelsen sagt nej till flera solcellsparker i Skåne, där de flesta vill bygga på jordbruksmark, skulle detta projekt kunna visa hur konflikten mellan jordbruk och ökad elproduktion skulle kunna lösas. Samtidigt skulle solbruk kunna bidra till en ökad lönsamhet för jordbruket, vilket är viktigt om vi ska kunna behålla vårt jordbruk och samtidigt kunna öka vår svenska självförsörjningsgrad av livsmedel.

Under de senaste två åren har intresset ökat för att bygga solcellsparker i Sverige. Ett av hindren för en snabb utveckling är att hitta lämpliga platser att bygga anläggningarna, där även närheten till en lämplig nätanslutning är en väsentlig fråga, menar Bengt Stridh.

– Om konflikten kan lösas mellan jordbruk och solelproduktion öppnas en mångmiljardmarknad för solcellsparker i Sverige.

Fakta om projekt Solbruk i Skåne

Region Skåne är projektägare och projektpartners förutom MDU är Länsstyrelsen Skåne, Energikontor Syd, Sveriges Lantbruksuniversitet och forskningsinstitutet RISE, med en total projektbudget på cirka 20 miljoner kronor. Cirka 8 miljoner kronor finansieras av Europeiska Regionala utvecklingsfonden (ERUF). Övriga 12 miljoner kronor finansieras av projektorganisationerna varav cirka 8,5 miljoner kronor från Region Skåne och 1,45 miljoner kronor från MDU.

 

Solceller på jordbruksmark, i ett tidigare projekt på Kärrbo Prästgård i Mälardalen.

Solceller på jordbruksmark, i ett tidigare projekt på Kärrbo Prästgård i Mälardalen.

Solbruk i Skåne

Läs mer om projektet här

Solbruk i Skåne

Kontaktinformation