Text

Datum 2023-09-12
Artikeltyp Aktuellt

Utbildning får förnyad kvalitetsstämpel

Magisterprogrammet i internationell marknadsföring (IM) har fått förnyad EFMD-ackreditering. – Det här är ett fint erkännande på att våra utbildningar håller hög internationell kvalitet säger akademichef Thomas Wahl.

Än engång har IM fått sin ackreditering förnyad med tre år. Detta är tredje gången som programmet får denna utmärkelse.

– Det här är ett fint erkännande på att våra utbildningar håller hög internationell kvalitet. ​Detta resultat förutsätter ett kollektivt engagemang och en kvalitetsdrivande kultur i hela organisationen, och det har vi nu fått ytterligare bevis på att vi har, säger Thomas Wahl, chef på akademin för ekonomi, samhälle och teknik.

Ackrediteringen sköts av EFMD som är en internationell organisation som utvärderar kvaliteten på utbildningar inom business och management ur ett internationellt perspektiv. Ackrediteringsprocessen innebär vanligtvis en grundlig granskning av programmet, inklusive dess struktur, innehåll, pedagogik och kvalifikationer hos lärare och personal.

– Beskedet om förnyad ackreditering enligt den internationella standarden EFMD bekräftar att vi tillsammans med våra studenter, lärare och forskare erbjuder och skapar företagsekonomiska utbildningar med internationell profil som håller hög kvalitet, med tydlig forskningsanknytning och stark relevans för företag och organisationer, säger Magnus Linderström, strategisk utbildningsledare vid MDU.

På MDU är det IM och International Business Management (IBM) som är ackrediterade program. IBM fick sin femåriga ackreditering år 2020.

Vad ackrediteringen innebär

  • En kvalitetsstämpel: Ackreditering fungerar som en kvalitetsstämpel och visar att programmet uppfyller etablerade standarder och kriterier.

  • Arbetsmarknadsfördelar: Ackrediterade program ger ökad sysselsättningspotential och arbetsgivare har förtroende för examen från ackrediterade program.

  • Studiepoängens portabilitet: Ackreditering möjliggör överföring av studiepoäng till andra program eller institutioner och ger studenterna flexibilitet i sin utbildningsväg.

  • Forskningsmöjligheter: Ackreditering kan vara en förutsättning för att få forskningsfinansiering och delta i samarbeten med andra institutioner.

  • Reglering och säkerhet: Inom vissa branscher är ackreditering en del av regleringssystemet för att säkerställa efterlevnad av standarder och skydda allmänheten.
Program

Magisterprogram i internationell marknadsföring

  • Högskolepoäng 60 HP
  • Omfattning 1 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Plats Västerås

Kontaktinformation