Text

Datum 2023-09-04
Artikeltyp Aktuellt

MDU:s studenter får tryggt boende inom en månad

I årets bostadsrapport får både Västerås och Eskilstuna högsta betyg i hur boendesituationen för studenterna ser ut.

SFS (Sveriges förenade studentkårer) presenterar varje år en bostadsrapport som kartlägger boendesituationen för studenter på 34 svenska studieorter. I rapporten får orter en färgmarkering utifrån ett flertal kriterier så som hyresnivå och hur snabbt studenter kan få tillgång till boende:

– Grön markering: Studenter kan få ett tryggt boende inom en månad.

– Gul markering: Studenter kan få boende inom en termin.

– Röd markering: Det tar längre än en termin för studenter att hitta boende.

Båda våra campusorter är gröna

Västerås har fått en grön markering som tidigare år. Vad som är glädjande är att även Eskilstuna nu har fått högsta betyg i rapporten och höjt sig jämfört med år 2022 då de fick en gul markering.

Kontaktinformation