Text

Datum 2023-08-15
Artikeltyp Aktuellt

Lisa delar erfarenheter från en framgångsrik intensivkurs på Island

Studenten Lisa Clarstedt

– Det jag tar med är nya kunskaper om projektplanering samt, viktigast av allt: vetskapen att vi, samhället, behöver arbeta aktivt för att ta hand om vår planet. Det säger Lisa Clarstedt, en av studentrepresentanterna som deltog i intensivkursen ”Circular economy” i Reykjavik.

I april fick fyra av våra studenter möjlighet att tillbringa en vecka på Island vid Reykjaviks universitet för att delta i den spännande intensivkursen ” Circular economy”. Kursdeltagare var studenter och lärare som representerade olika universitet från fem nordiska och tre baltiska länder. Tillsammans bjöds de in för att utforska området utifrån årets tema "hållbara hav". En av representanterna från oss var Lisa Clarstedt, student på internationella marknadföringsprogrammet.

- Inför intensivkursen utförde jag och tre andra studenter en case-study där vi kontaktade svenska företag för att ta reda på vad deras ställningstagande var för cirkulär ekonomi i jämförelse med hur de själva jobbade. Vi kontaktade även konsumenter för att ta reda på deras inställning till hållbara beteenden och köpmönster, säger Lisa Clarstedt.

Väl under kursveckan delades studenterna in i multikulturella grupper för att arbeta vidare med nya Case utifrån isländska företag som arbetar med hållbarhet inom olika branscher. Tillsammans tog de fram landrapporter och undersökte den lokala marknadens utmaningar och initiativ inom området.

- Deltagarna fick tillämpa och utveckla en mängd generiska färdigheter, inklusive akademiskt skrivande, samarbete, socialisering, muntlig presentation, kritiskt tänkande, problemlösning och att ge och ta emot konstruktiv kritik. Grupparbetet resulterade i välgjorda rapporter som presenterades för kursens deltagare, beskriver Charlotta Edlund, lärarrepresentant från MDU.

- Det bästa med dagarna var möjligheten att umgås och studera tillsammans med studenter från hela världen och därmed skapa ett brett kontaktnät. På dagarna var det mycket plugg och efter skolan hittade vi på olika aktiviteter tillsammans. Sammanfattningsvis var denna kurs verkligen givande då jag själv är intresserad av hållbar utveckling och hållbart företagande, säger Lisa Clarstedt.

Vi från MDU är stolta över våra studenter och deras engagemang i att utforska och arbeta i dessa internationella samarbetsprojekt. Genom att delta i denna intensivkurs har de inte bara berikat sina kunskaper, utan också bidragit till att främja en mer hållbar framtid. Vi ser fram emot att fortsätta stödja och främja sådana värdefulla utbildningsmöjligheter för våra studenter i framtiden.

Om kursen och det internationella samarbetet

Circular economy är en intensivkurs som erbjuds inom vårt långsiktiga NordBiz-partnerskap - ett nätverk inom Nordplus där åtta partners från de fem nordiska och tre baltiska länderna samarbetar i olika projekt och kurser. Nästa år ges kursen i Tallinn i Estland och temat för kursen 2024 är Circular Economy and the Fashion Industry.

Om NordBiz-nätverket

NordBiz är ett av de internationella samarbeten som vi på MDU engagerar oss i. Här hittar du mer information om nätverket och de olika intensivkurserna vi erbjudit genom åren.

Om NordBiz-nätverket