Text

Datum 2023-06-29
Artikeltyp Aktuellt

MDU lyfter de globala hållbarhetsmålen i östra Afrika

OneLearns programomgång 2 avslutades våren 2022 och lärare från MDU deltog på plats i Kigali, Rwanda.

OneLearns programomgång 2 avslutades våren 2022 och lärare från MDU deltog på plats i Kigali, Rwanda.

Nu startar MDU en tredje omgång av det digitala utbildningsprogrammet OneLearns. Programmet riktar sig till statstjänstemän och beslutsfattare på hjälporganisationer i Rwanda, Kenya och Etiopien.

Enligt Katarina Bälter, professor i Folkhälsovetenskap och projektledare vid MDU, är syftet med programmet att öka kunskapen om effektivt digitalt lärande, digital hälsolitteracitet, nutrition och folkhälsovetenskap, vilka alla bidrar till hållbar utveckling. Programmet riktar sig i första hand till medarbetare som har makt att påverka ländernas framtida utbildningsystem, hälsoutveckling och tillgång på mat.

Vid en första anblick kanske man tycker att kursens innehåll är lite spretigt, men det visade sig att deltagarna i våra två föregående programomgångar fick upp ögonen för hur dessa ämnen hänger ihop och de började ta initiativ till nya satsningar och projekt som använde sig av till exempel effektivt digitalt lärande för att utbilda vårdpersonal om betydelsen av barns nutritionsstatus under barnets första 1000 levnadsdagar för att undvika undernäring.

Effektivt lärande genom pedagogisk modell

Eftersom deltagarna arbetar heltid på sina vanliga jobb samtidigt som de deltar i OneLearns sträcker sig programmet över 10 månader och man använder en pedagogisk modell som bidrar till effektivt lärande. Metoden har utvecklats inom ramen för Open Learning Initative (OLI) vid Carnegie Mellon University i USA och är en frågebaserad metod.

Deltagarna studerar på egen hand, svarar på frågor och får direkt återkoppling på sina svar, oavsett om svaret är rätt eller fel, säger Christine Persson Osowski, docent och lektor i folkhälsovetenskap med inriktning mot hållbar utveckling.

Frågorna och svaren är formulerade på ett sätt så att de bidrar till lärprocessen och man kan svara på samma fråga flera gånger för att till slut svara rätt. Programmet är uppdelat i olika moduler, ett för varje ämne, och när deltagarna är klara med en modul har vi en interaktiv workshop online där vi gör en genomgång av det som vi ser att deltagarna har haft mest problem med.

Tids- och kostnadseffektiv metod

Metoden är tids- och kostnadseffektiv, vilket är extra viktigt i länder med knappa resurser, enligt Katarina Bälter:

I samband med utvärdering av våra föregående program rapporterade 80 procent av deltagarna att deras förmåga att genomdriva förändring inom sina organisationer gällande hållbar utveckling hade öka betydligt. Nytt för den här gången är att vi samarbetar med en hjälporganisation i Rwanda och de sköter mycket av administrationen och kontakten med deltagare. På så sätt bidrar vi till att bygga kompetens lokalt.

Programmet OneLearns drivs tillsammans med KTH och finansieras av Svenska Institutet.

 

OneLearns

Läs mer om projektet här

OneLearns projektsida

Kontaktinformation