Text

Datum 2023-06-13
Artikeltyp Aktuellt

MDU får pris för att vi gör högre studier tillgängligt för fler

Medarbetare på MDU

Våra stjärnor som tagit fram kursen. Från vänster till höger: Malin Larsson Sara Ekstrand Camilla Nilsson Pia Ekholm Johansson. Alla arbetar på vårt högskolepedagogiska centrum Lärum.

Bland 33 svenska lärosäten blev MDU den första vinnaren av Includes pris för breddat deltagande. Priset tilldelades kursen Språka på akademiska. Kursen ger bättre förutsättningar för studenter, som har svenska som andraspråk, att lyckas med sina studier.

Breddat deltagande handlar om att ge alla i samhället möjligheter att klara sina studier på universitet eller högskola. Det är viktigt för både individen och Sveriges utveckling. Alla lärosäten i Sverige har krav på sig att arbeta med breddat deltagande och breddad rekrytering. Allt för att göra högre studier tillgängligt för alla, oavsett bakgrund.

– Det finns ett behov av riktade insatser för studenter med svenska som andraspråk, som är en relativt stor grupp på MDU. De är en viktig resurs för universitetet och vi vill ge dem en extra möjlighet att utvecklas för att nå sin fulla potential. Vi är jätteglada och stolta över att vår kurs har uppmärksammats på det här sättet, säger Malin Larsson, adjunkt på Lärum, som tillsammans med sina kollegor har tagit fram kursen.


Kursen är tillgänglig för alla

Språka på akademiska är en MOOC-kurs (Massive Open Online Course), vilket betyder att den är online, kostnadsfri och öppen för alla. Den kan dessutom startas och genomföras när det passar studenten. Kursen vänder sig i första hand till de som har svenska som andraspråk men kan också användas av de som har svenska som förstaspråk eller av lärare/handledare som vill bidra till sina studenters språkutveckling. I skrivande stund har kursen 1400 deltagare runt om i Sverige.

 

Om Include

Include är ett nationellt nätverk för breddad rekrytering och breddat deltagande inom högre utbildning, där 33 av landets lärosäten ingår. Däribland de största universiteten.

 

Kontaktinformation