Text

Datum 2023-06-13
Artikeltyp Porträtt

”Det bästa med programmet är lärarna!”

Linda Högström har läst magisterprogrammet i företagsekonomi.

– Alla lärare är väldigt kunniga och delar gärna med sig av sin tid och kunskap. Det jag tar med mig från MDU är att mina tankar och idéer inte är så tokiga och att även jag har något att komma med. Det i sig är otroligt värdefullt, säger Linda Högström som har läst magisterprogrammet i företagsekonomi.

Hur kom det sig att du valde att studera på MDU?

Efter min kandidatexamen ville jag dyka djupare i ämnet ekonomistyrning som väckt mitt intresse. Magisterprogrammet i redovisning och styrning på MDU erbjöd just det. Året har gått väldigt fort och det är med blandade känslor jag tar examen. Det ska bli kul att få börja jobba men samtidigt har jag verkligen trivts med att studera och den akademiska miljön.

Vad tar du med dig från MDU?

Jag har utvecklats mycket under det här året. Speciellt inom tre områden; jag har lärt mig att tänka kritiskt och att utveckla mina tankar, fått vidareutveckla mitt akademiska skrivande samt att kunna diskutera komplexa frågor.

Vad är ditt bästa minne?

Jag har många fina minnen från året, men jag måste nog ändå välja att skriva magisteruppsats med min studievän Jennifer. Det har varit ett otroligt bra samarbete och vi är stolta över vår studie.

Vad händer härnäst?

Till hösten börjar jag jobba på en redovisningsbyrå. Jag ser fram emot att lära mig massor om hur det fungerar i praktiken. Drömmen är att i framtiden jobba som controller, gärna inom offentlig sektor.

Vad vill du säga till alla som nu tar examen?

Ett grattis och var stolta över vad ni uppnått!