Text

Datum 2023-06-07
Artikeltyp Aktuellt

Invigning av Center för välfärdsförändring

Flera personer står vid ett bord och inviger centret genom att lägga pussel

I stället för traditionell bandklippning la parterna ett gemensamt pussel som en symbol för samverkan. På bilden Jennie Björkman, enhetschef utvecklingsenheten vid Region Sörmland; Anne Almqvist, digitaliseringschef vid Västerås stad; Martin Hellström, rektor vid MDU; Jonas Cederberg, områdeschef diagnostik vid Region Västmanland och Johan Lindström, förvaltningschef för vård och omsorgsförvaltningen vid Eskilstuna kommun. Foto: Jonas Bilberg

Välfärden står inför stora utmaningar med fler äldre och en minskande arbetskraft. Att välfärden måste förändras står klart, men hur ska det gå till? 30 maj 2023 invigdes Center för välfärdsförändring, MDU:s nya plattform för samverkan där offentlig sektor, akademi, näringsliv och civilsamhälle möts och utvecklar framtidens välfärd baserat på hälso- och välfärdsteknikens möjligheter.

Invigningen av centret utgör en viktig milstolpe i MDU:s mångåriga historia av forskning inom det tvärvetenskapliga området hälso- och välfärdsteknik. Området sträcker sig från avancerad teknisk nivå i hälsoteknik och sensorsystem via tillämpning i form av välfärdsprodukter till implementering och arbetssätt i välfärdens organisationer så som kommun och regioner.

Centret kommer att fungera som en väg in för alla frågor relaterade till området och knyter samman forskningen med välfärdens många aktörer. Ambitionen är att MDU genom centret ska bli nationellt ledande på området om tio år.

Professor Jonas Stier pratar

Rektorsråd professor Jonas Stier på temat ”Vad är forskning?”. Foto: Jonas Bilberg

- Vi är många personer som under många år arbetat hårt för att få till detta center, säger Jonas Stier, rektorsråd för forskning och forskarutbildning vid MDU. Centret är ett betydande exempel på samverkan där forskare från många olika discipliner möter medarbetare från många olika sektorer för att tillsammans arbeta fram lösningar på framtidens stora utmaningar. Som rektorsråd är jag idag otroligt stolt inte bara över MDU utan också över att få vara en liten kugge i det stora maskineri som för mänskligheten mot en hållbar framtid.

Samverkan från dag ett

Invigningen satte också tonen för framtida samverkan inom välfärdsområdet genom samverkan i praktiken med över 50 deltagare från framför allt MDU, Västerås stad, Eskilstuna kommun, Region Västmanland och Region Sörmland, men även andra aktörer.

Flera personer runt ett bord samtalar med varandra

Samverkan i praktiken redan från start. Foto: Jonas Bilberg

Varje part fick presentera en utmaning som de står inför och så fick deltagarna diskutera ämnet utifrån sina respektive kompetenser, infallsvinklar och erfarenheter. Ämnena rörde sig från hur man mäter digital kompetens i en organisation, helhetsupphandling av välfärdstjänster till digitala hälsotvillingar.

Anna Letterstål tittar på en whiteboardtavla

Akademichef Anna Letterstål studerar resultat av diskussionerna. Foto: Jonas Bilberg

- Om vi ska klara framtidens välfärd med färre som ska ta hand om fler är det otroligt viktigt att vår forskning kommer ut i samhället, säger Anna Letterstål, akademichef vid Akademin för hälsa, vård och välfärd. MDU har både bredd och djup i forskningen på hälso- och välfärdsteknik men det räcker inte med forskning i sig, den måste komma till nytta. Centret ger oss inte bara de bästa förutsättningar att samverka utan är i förlängningen ett verktyg för att skapa ett bättre samhälle för alla.

Två personer

Vetenskaplig ledare Petra von Heideken Wågert och projektledare Katarina Pihl

Kontaktinformation