Text

Datum 2023-06-02
Artikeltyp Aktuellt

Kontorsarbete utomhus ger många hälsofördelar

Forskare från MDU arrangerar en Outdoor Office Day den 15 juni. Med dagen vill forskarna uppmuntra fler att ta med sig kontorsarbetet ut och även uppleva Västerås största park på ett nytt sätt.

Sänkta stressnivåer. Effektivare återhämtning. Och friskare medarbetare. Vinsterna med kontorsarbete utomhus är många. Den 15 juni är det den internationella Outdoor Office Day. Det uppmärksammar forskare vid MDU tillsammans med Västerås Citysamverkan genom att bjuda in till en inspirationsdag på temat ”Outdoor Office”.

I Vasaparken i Västerås skapar forskargruppen SOFCO (Koncept för framtidens hållbara kontor) vid MDU en mötesplats för inspiration, testa-på-möjligheter och föreläsningar. Med dagen vill forskarna uppmuntra fler att ta med sig kontorsarbetet ut och även uppleva Västerås största park på ett nytt sätt.

- I Västerås city finns cirka 15 000 kontorsarbetsplatser. Kan vi få fler kontorsarbetare att använda citys olika miljöer på nya sätt kan vi skapa en mer levande stadskärna där människor möts och mår bra. Det bidrar också till ett tryggare Västerås och en socialt hållbar stad, säger Maria Martinsson, VD för Västerås Citysamverkan.

Forskat på utekontor sedan 2017

Susanna Toivanen är professor i sociologi och arbetsliv och har forskat på fördelarna med utekontor och kontorsarbete utomhus sedan 2017. Tillsammans med Carina Söderlund, designforskare och lektor i informationsdesign arrangerar hon Outdoor Office Day i Västerås.

- Jag får ofta frågan hur det är tänkt att kontorsarbeta utomhus på våra breddgrader. Det handlar inte att arbeta utomhus i åtta timmar, utan i stället göra det regelbundet i korta perioder varje vecka eller till och med dagligen – då blir hälsoeffekterna som störst, säger hon.

- I min forskning fokuserar jag på hur man kan skapa miljöer utomhus som fungerar för just kontorsarbete utomhus. Det handlar mycket om att se på både staden och stadens grönområden med nya glasögon, för att kunna nyttja dessa platser på nya sätt, säger Carina Söderlund.

Ett startskott för nya arbetssätt

Under Outdoor Office Day bjuder våra forskare på inspiration, kunskap och samtal om varför vi människor mår bra av att kontorsarbeta utomhus, hur kontorsarbete utomhus kan bidra till en mer inkluderande stadskärna och hur vi kan utforma dessa platser på bästa sätt. Självklart finns det möjligheter att testa på att jobba utomhus.

- Vår förhoppning med dagen är det blir startskott för att hur vi möter framtidens nya arbetssätt, upptäcker nya platser för kontorsarbete och hur vi forskare kan arbeta tillsammans med stadsutvecklare, fastighetsutvecklare och arkitekter för att bidra till långsiktigt hållbara städer, säger Susanna Toivanen.

 

Att flytta ut kontoret ger många vinster:

  • Du får ökad variation och även fysisk aktivitet i kontorsarbetet, vilket annars är rätt så stillasittande och monotont arbete.

  • Du återhämtar dig snabbare från stress och belastningar under arbetsdagen.

  • Du ökar ditt intag av dagsljus, vilket gör att du både blir piggare på dagen och sover bättre om natten.

Program för Outdoor Office Day 15 juni i Vasaparken, Västerås

Kontaktinformation