Text

Datum 2023-06-02
Artikeltyp Aktuellt

Avtal öppnar universitetsdörrarna för regionmedarbetare – stärker MDU

Ett samverkansavtal signerat 1 juni ger anställda i Region Västmanland ökad möjlighet att doktorera vid MDU – liksom att kombinera universitetstjänster med sina ordinarie kliniska arbeten. Samtidigt får universitetet stärkt tillgång till regionen för att bedriva forskning och utbildning inom dess verksamheter. Dessutom ska en gemensam forsknings- och utbildningsenhet, CIFU Akademi, förläggas vid sjukhuset i Västerås.

– Avtalet ger MDU möjlighet att utveckla vår forskning och utbildning i samverkan med Region Västmanland genom att få tillgång till kliniska testmiljöer. Dessutom ges möjlighet till utvecklingsarbeten för studenter, samt kompetensutveckling av universitetets och regionens medarbetare. Vidare ser vi möjlighet att utveckla överbryggande tjänster i högre utsträckning som gynnar universitetet och Region Västmanland, säger Anna Letterstål, akademichef, MDU.

 

Naturligt kliv framåt

– Det är ett naturligt kliv framåt. Nu öppnas ännu fler dörrar för regionmedarbetare som vill utbilda sig vidare och forska, på samma sätt som när Centrum för klinisk forskning kom till för 24 år sedan genom samarbetet som då inleddes med Uppsala universitet, säger Kent Nilsson, forskningsdirektör, Region Västmanland.

Samverkan mellan MDU och Region Västmanland har pågått många år, och enligt avtalstexten finns ”…en lång tradition av samverkan och samproduktion mellan RV och MDU som gett nytta och värde för båda parter inom utbildning, kompetensförsörjning, forskarutbildning och forskning.

 

Klara de framtida behoven inom hälsa och välfärd

Universitetet och regionen konstaterar att ökande brist på personal och kompetenser kräver nya lösningar och arbetssätt för att klara framtida behov inom hälsa och välfärd.

– Det finns en stark bas att bygga på. Västmanland har en högteknologisk industri och vi måste ta tillvara framtidens möjligheter och teknikframsteg för att tillsammans lösa samhällsutmaningar som finns runt hälsa, välfärd, hållbarhet och tillväxt, säger Anna Letterstål.

 

Fysisk mötesplats för regionen och universitetet

För tre år sedan inrättade regionen CIFU, Centrum för innovation, forskning och utbildning, en samlad organisation för angränsande verksamheter som tidigare var organisatoriskt spridda. I och med samverkansavtalet inrättas gemensamma CIFU Akademi med säte på sjukhusområdet.

– Den nya akademin ska bli en naturlig fysisk mötesplats för regionen och universitetet. Förhoppningen är att framtidens utbildningar och den pedagogiska utvecklingen kommer att stärkas genom att fler personer har både regionen och universitetet som uppdragsgivare. På sikt ger det en ökad attraktionskraft för båda parter, säger Kent Nilsson.

Kontaktinformation