Text

Datum 2023-05-16
Artikeltyp Aktuellt

Vad hände på SFSFUM 2023?

Thomas Wahl är akademichef på MDU och invigde SFSFUM 2023, på MDU i Eskilstuna.

Den 5–7 maj arrangerades Sveriges förenade studentkårers fullmäktigesammanträde (SFSFUM) 2023. Sammanträdet arrangerades i samverkan med MDU, Mälardalens studentkår och Eskilstuna kommun.

På MDU i Eskilstuna samlades cirka 200 representanter från Sveriges förenade studentkårers (SFS) medlemskårer, för att diskutera studentrörelsens viktigaste frågor inför verksamhetsåret 2023/2024.

– Summerat blev det lyckosamma dagar med både nytta och nöje. Det var ett stort antal deltagare och många hade högt engagemang när studentkårerna fick möjlighet att lyfta sina prioriterade och aktuella frågor. Vi har fått väldigt positiv feedback och det hade vi inte nått utan alla inblandade, och inte minst MDU:s studentvolontärer – så ett stort varmt tack till er, säger Amanda Flores, projektledare för sammanträdet och studentombudsman på MDU.

Här sammanfattas vad som hände på SFSFUM 2023, vilka beslut som togs och vad SFS kommer att driva för politik nästkommande verksamhetsår. 

Sammanfattning från SFSFUM 2023

 • Fullmäktige beslutade om att välkomna fyra nya medlemskårer i SFS:
  - Studentkåren vid Johannelunds teologiska högskola
  - Militär- och Försvarshögskolans Kadettkår
  - Marie Cederschiölds Studentkår
  - Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet

 • En ny verksamhetsplan antogs. Verksamhetsplanen reglerar SFS arbete det kommande året och medlemmarna röstar om vilka frågor som är mest prioriterade. Följande prioriterade frågor beslutades:
  - Studenters ekonomiska situation
  - En ändamålsenlig och rättssäker individuell studieplan (ISP)
  - Distansutbildning
  - Artificiell Intelligens i högre utbildning
  - Återhämtning
 • SFS har nu ett samlat åsiktsprogram. Detta är en hopslagning av de tidigare ställningstagandena och principprogrammet. Det har även tillkommit en del nytt, exempelvis:
  - att studentkårerna ska ges möjlighet att delta i beredning och beslut av de avtal som lärosätet sluter med beställare av uppdragsutbildning
  - att staten och dess myndigheter ska tillse att lärosätena utreder, utvärderar och för statistik över studenternas hälsosituation och orsakerna till studenternas psykiska ohälsa.
  - att lärosätena bör ges möjligheter till att äga och förvalta sina egna lokaler.
  - att hyran för studentbostäder inte ska överstiga 30 procent av studiemedlet. Tidigare hade SFS åsikten att hyran inte ska överstiga 35 procent av studiemedlet.

 • På lördagen valde fullmäktige ett nytt presidium. Till ordförande valdes Jacob Färnert från Uppsala studentkår, som även är avgående vice ordförande för SFS. Ny vice ordförande är Klara Dryselius från Kristianstads studentkår.

 • Fullmäktige valde en ny styrelse.

 • SFS stadgar ändras så att styrelsen framöver består av 9 ledamöter, inklusive ordförande och vice ordförande. För närvarande har styrelsen 13 ledamöter.

SFS treåriga fokusfråga, “Förutsättningar för hög utbildningskvalitet”, pågår även under verksamhetsåret 2023/2024. SFS kommer därmed fortsätta att arbeta utifrån ambitionerna att stoppa underfinansieringen av högre utbildning, samt bättre förutsättningar för högskolepedagogisk verksamhet.

Relaterad nyhet

 • Datum 2023-05-03
 • Artikeltyp Aktuellt

Den samlade studentrösten besöker MDU i Eskilstuna

Närmare 200 studenter beräknas delta vid Sveriges förenade studentkårers fullmäktigesammanträde. Sammanträdet arrangeras i samverkan mellan MDU, Mälardalens studentkår (MDS) och Eskilstuna kommun den 4–7 maj 2023 på campus i Eskilstuna.

om Den samlade studentrösten besöker MDU i Eskilstuna

Kontaktinformation