Text

Datum 2023-05-15
Artikeltyp Aktuellt

”Working Together, Learning Together, Living Together”

Elisabeth Backteman, Tillväxtverket; Martin Hellström, rektor MDU; Maria Schillaci, Rädda Barnen; Ulrika Wallén, Svenskt Näringsliv och David Josefsson (M), riksdagsledamot.

Hur kan vi ta oss an de stora samhällsutmaningarna med målet att tillsammans skapa ett mer hållbart samhälle? Vi tror att vi genom framgångsrik samverkan, kan lösa dem tillsammans.

Den 10–12 maj arrangerades Sveriges största samverkanskonferens, Högskola och samhälle i samverkan (HSS) av Högskolan Väst. Konferensen samlade deltagare från akademi, näringsliv, offentlig sektor, politik och civilsamhälle. Syftet var att diskutera de stora samhällsutmaningarna och hur vi kan ta oss an dem med målet att tillsammans skapa ett mer hållbart samhälle.

Samverkan ligger bakom mycket av innovation och tillväxt, och det kommer att bli allt viktigare i framtiden. Men hur skapar vi framtidens samverkan?

För att samverka på riktigt behöver lärosätena tänka på samhällelig impact i ett globalt perspektiv och mot bakgrund av FN:s Globala mål. Studenterna bör också få förutsättningar att bli samverkande samhällsaktörer med missionen att förbättra världen. Även lärare och forskare behöver utbildas och själva hålla sig uppdaterade, för att förstå och koppla ihop undervisning, forskning och samverkan. Lärosätena måste också arbeta kritiskt utifrån perspektiven samhällsaktörskap och internationalisering. Slutligen behöver studenterna lära sig att kommunicera betydelsen av sin kunskap i relation till samverkan, samhällsaktörskap, impact och de Globala målen, säger Martin Hellström, rektor på MDU, som deltog i ett panelsamtal under konferensen.

Under konferensen fanns närmare 20 personer från MDU på plats för att representera universitetet. På konferensens mässyta fanns utställare från olika sektorer, däribland MDU, för att visa upp lyckade samverkansprojekt och samverkansmodeller.

Från vänster: Petra von Heideken Wågert, Jessica Götberg och Katarina Pihl.

I MDU:s monter fördes dialog om:

  • hur Center för välfärdsförändring vid MDU driver förändringen mot en hållbar välfärd, baserat på hälso- och välfärdsteknikens möjligheter, tillsammans med offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle

  • hur Mälardalens kompetenscentrum för lärande (MKL) arbetar långsiktigt med samproducerad lärarutbildning, kompetensutveckling samt forsknings- och utvecklingsprojekt

  • hur samverkanssäkrad utbildning och en samverkanskurs för studenter kan hjälpa oss att skapa samverkande akademier som gemensamt kan bygga morgondagens samhälle.

Vid en av de valbara programpunkterna berättade Helena Jerregård, vicerektor för samverkan och Sara Olofsson, samverkanskoordinator på MDU, om universitetets långtgående planer på en ”GameChanger Arena” i Västerås. Tillsammans med deltagare från andra lärosäten diskuterades möjligheter och erfarenheter om att skapa en sådan arena.

Vi tror att de samhällsutmaningar vi nu står inför bara kan lösas genom nära samverkan. Därför vill vi skapa de bästa förutsättningarna för studenter, forskare, företag, offentlig sektor och civilsamhälle att mötas i vardagen, säger Helena Jerregård.