Text

Datum 2023-05-10
Artikeltyp Aktuellt

Flera forskningsprojekt från MDU rankas högt på årets IVA-lista

Ett av projekten på årets IVA-lista är ”AI för hållbar matproduktion från odling till gaffel”.

Ett av projekten på årets IVA-lista är ”AI för hållbar matproduktion från odling till gaffel”.

Idag presenterade Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) årets lista med forskningsprojekt i Sverige som bedöms ha stor potential på temat Teknik i mänsklighetens tjänst. Årets IVA-lista gäller områden som klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap. Fem av forskningsprojekten på listan kommer från MDU.

Forskningsprojekten från MDU som återfinns på IVA:s lista 2023 är:


Hållbarhetslösningar för framtidens städer

Ett av projekten som återfinns på listan är ”AI för hållbar matproduktion från odling till gaffel”. Projektet fokuserar på hur vi ska planera våra städer i framtiden, med hållbarhetsaspekter som rör både energi och matförsörjning.

Inom projektet används AI för att optimera komplexa system för en hållbar planering av energiresurser och lokal matproduktion i städerna, hela vägen "från odling till gaffel”. Som en del av projektet undersöks bland annat möjligheterna med vertikalodling av grönsaker och örter på outnyttjade inomhusytor i byggnader.

Målet är att utveckla tjänster baserat på smarta odlingar i städerna och bidra till att utveckla en välfungerande matförsörjning med hög näringshalt på lokalnivå.

Baran Cürüklü, universitetslektor i datavetenskap vid MDU och projektledare för AI för hållbar matproduktion från odling till gaffel, säger så här om utnämningen:

– Väldigt roligt att uppmärksammas och att fler delar vår vision om hållbarhetslösningar för framtiden. Vår förhoppning är att utnämningen på IVA-100 listan hjälper oss att hitta fler vägar framåt; med nya samarbetspartners men även finansiering för produktifieringsresan.


Om IVA-listan

IVAs 100-lista 2023 Länk till annan webbplats. lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan.


Kontaktinformation