Text

Datum 2023-05-03
Artikeltyp Aktuellt

Musikterapi som behandlingsmetod kan hjälpa personer med långvarig smärta

Med hjälp av musikinstrument som trummor och cymbaler i olika formationer stimuleras olika rörelser av kroppen. Foto: Pixabay

Med hjälp av musikinstrument som trummor och cymbaler i olika formationer stimuleras olika rörelser av kroppen. Foto: Pixabay

I Sörmland erbjuds musikterapi som behandlingsmetod för personer med långvarig smärta. I ett forskningsprojekt på MDU undersöker man nu vad den så kallade FMT-metoden har för effekter på målgruppen.

I FMT-metoden, funktionsinriktad musikterapi, kombineras musikupplevelser och rörelse med syfte att leda till välbefinnande och återhämtning. I behandlingen gör en terapeut en bedömning om vilka grundfunktioner deltagaren behöver utveckla, och med hjälp av musikinstrument som trummor och cymbaler i olika formationer stimuleras sedan olika rörelser av kroppen. Behandlingen ges idag via ett vårdavtal i Sörmland.

I ett forskningsprojekt som nu startas på MDU vill forskarna undersöka om det går att finna vetenskapliga evidens att FMT-metoden kan fungera genom ett ökat välbefinnande, förbättrad livskvalitet, samt om och på vilket vis det kan lindra lidande och värk hos personer med långvarig smärta.

– Det känns väldigt angeläget att utvärdera hälsofrämjande alternativa metoder inom området långvarig smärta, då det är många i samhället som är drabbade av det. Det här projektet syftar till att utforska och utvärdera en hittills outforskad behandlingsmetod för personer som lever med långvarig smärta, säger Helena Lööf, docent och universitetslektor i vårdvetenskap på MDU.

Metoden bidrog till återhämtning

Bakgrunden till projektet är en pilotstudie som visade att FMT-metoden bidragit till återhämtning för personer som drabbats av stroke och Parkinsons sjukdom.

– Smärta är den vanligaste orsaken att man söker till primärvården. Så på det sättet är det många som är drabbade och i ett samhällsperspektiv är det bra med en variation av stödinsatser. Det ligger i linje med en personcentrerad vård.

Vetenskaplig utvärdering behövs

– Genom ett vårdavtal med FMT-behandlingscenter i Eskilstuna används redan denna metod inom primärvården i Sörmland. Men metoden är inte evidensbaserad, varför en vetenskaplig utvärdering behövs. Vi kommer att utvärdera effekter av FMT hos personer med långvarig smärta i jämförelse med den vård som sedvanligt ges inom nära vård. Vi vill även skapa en djupare förståelse om betydelsen av musik och rörelse vid återhämtning.

I dag används FMT inom bland annat habilitering, rehabilitering och psykiatrisk vård.

– Om resultaten i projektet är positiva, det vill säga om man kan finna bevis för att olika aspekter av hälsa påverkas eller förbättras, kan dessa komma att användas som ett evidensbaserat stöd i hälsofrämjande syfte för personer med långvarig smärta.

– Och å andra sidan, om resultaten visar att FMT inte har någon eller endast mindre effekt, är det i sig ett viktigt bidrag till ny kunskap om behandling och återhämtning hos dessa personer. Vår forskargrupp ser fram emot att få undersöka detta de kommande åren, säger Helena Lööf.

Kontaktinformation