Text

Datum 2023-05-03
Artikeltyp Aktuellt

Den samlade studentrösten besöker MDU i Eskilstuna

Närmare 200 studenter beräknas delta vid Sveriges förenade studentkårers fullmäktigesammanträde. Sammanträdet arrangeras i samverkan mellan MDU, Mälardalens studentkår (MDS) och Eskilstuna kommun den 4–7 maj 2023 på campus i Eskilstuna.

Sveriges förenade studentkårer (SFS) är en sammanslutning av studentkårer som driver studenternas gemensamma frågor, på både nationell och internationell nivå. De sammanträder en gång per år och då deltar organisationens drygt 50 anslutna medlemskårer. I år besöker de MDU i Eskilstuna.

Sveriges förenade studentkårers fullmäktigesammanträde

Rättigheten till studentinflytande över sin utbildning och situation är reglerat i svensk lag, men det är inte en självklarhet överallt i världen.

– MDU värnar om demokrati och studentinflytande. Det är både viktigt och värdefullt att involvera studenterna och ta tillvara på deras åsikter. På så vis är studenterna delaktiga i universitetets utvecklingsarbete inom utbildning och studiemiljö. Vi vill främja, stärka och kvalitetssäkra studentinflytandet inom universitetet, därför är det ärofyllt för MDU att i år stå värd för Sveriges förenade studentkårers fullmäktigesammanträde, säger Martin Hellström, rektor vid MDU.

Sveriges förenade studentkårers fullmäktigesammanträde är ett nationellt och rikstäckande event där frågor prioriterade för studentrörelsen behandlas och där medlemskårerna är med och påverkar kommande verksamhetsår samt vilka som ska företräda SFS. ​​​​​​​

Årets sammanträde inleds med en invigning där MDU tillsammans med MDS och Eskilstuna kommun hälsar deltagarna välkomna.

– Det är oerhört roligt att Eskilstuna kan stå värd för detta arrangemang med studenter från hela landet. Inte minst mot bakgrund av att vi är Sveriges nyaste universitetsstad. Vi vill vara en kommun dit där kunskap, investeringar och engagemang söker sig. Där utveckling och framtidstro är grunden. Och en grundförutsättning för detta är i alla lägen våra studenter på universitetet och högskolor, säger Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande, Eskilstuna kommun.

Kontaktinformation